סומך חנה

שלחו לחבר
תפקיד
ראש היחידה ללימודי המשך
טלפון
דוא"ל
Hanna.Somekh@biu.ac.il
משרד
בניין 407, המרכז למשפחה ע"ש קיוקין