קולוקוויום מחלקתי

שלחו לחבר
12/01/2021 - 10:00 - 08:15הוספה ליומן 2021-01-12 08:15:00 2021-01-12 10:00:00 קולוקוויום מחלקתי ״חקר התנועה האסלאמית בישראל כארגון חברתי: ממצאים ואתגרים״ / ד״ר רנא אסעיד, חוקרת ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. המחקרים השונים בהם רנא מעורבת נוגעים בסוגיות הנוגעות למפגש בין עבודה סוציאלית, דת, רב-תרבותיות, החברה האזרחית ומדינת הרווחה. זאת במיוחד בהקשר של קבוצות מיעוטים. בנוסף, רנא היא עובדת סוציאלית קהילתית בהכשרתה. יתקיים באופן מקוון ב-ZOOM בית הספר לעבודה סוציאלית Socialwork.School@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
מיקום
יתקיים באופן מקוון ב-ZOOM

״חקר התנועה האסלאמית בישראל כארגון חברתי: ממצאים ואתגרים״ד״ר רנא אסעיד, חוקרת ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. המחקרים השונים בהם רנא מעורבת נוגעים בסוגיות הנוגעות למפגש בין עבודה סוציאלית, דת, רב-תרבותיות, החברה האזרחית ומדינת הרווחה. זאת במיוחד בהקשר של קבוצות מיעוטים. בנוסף, רנא היא עובדת סוציאלית קהילתית בהכשרתה.

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2021