שלוה ליבוביץ', מפקחת ארצית, שירות האומנה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלחו לחבר