כספי נורית

English שלחו לחבר
תפקיד
מרכזת היחידה ללימודי המשך
טלפון
פקס
דוא"ל
nurit.caspi@biu.ac.il
משרד
בניין 407, המרכז למשפחה ע"ש קיוקין