מועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)

English שלחו לחבר

ההרשמה לתכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) תפתח בינואר 2021


שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת


נכון  לנובמבר 2020

תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית – ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית פרטנית ארוכת טווח בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני וראייה טיפולית.

מגמת שיקום ובריאות - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בתחומי המוגבלויות, הבריאות או בריאות הנפש וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז או בעבודה קהילתית או בעבודה פרטנית המשלבת מרכיבים ריכוזיים / קהילתיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון

  • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש התכנית יבדוק את את הבחינה והחלטץו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

 

- במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית וניסיון שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

 - במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מטופלים(בני 17 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

 

 

תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל שני שלבים:

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לוועדת הקבלה של האוניברסיטה.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. הטפסים הם טפסים מובנים המופיעים בהמשך דף זה. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה.

** הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים ושאלון אישי והמלצות).

*** לאחר דיון בתיק של המועמד ועדת הקבלה תחליט אם לזמן את המועמד להמשך תהליך המיון - ריאיון.

לפרטים נוספים בנושאי הרשמה לתואר שני:

גב' עידית פורת

טלפון: 03-5318354

דוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il