English שלחו לחבר

הודעות

כותרת עדכון אחרון
מועדי חופשת החג במשרדי האוניברסיטה 14/09/2021 - 11:52
סטודנטים דוברי ערבית הזקוקים לייעוץ ולהכוונה בלימודים או בנושאים אחרים בקמפוס, מוזמנים ליצור קשר בכל עת עם היועץ האקדמי רפעת סוידאן בטל': 052-3336383 05/04/2021 - 12:03
דלת פתוחה - יחידות המנהל והאקדמיה זמינות לכם בזום בימים א', ג', ה' בשעות 12:00-10:00 25/10/2020 - 09:22
הרשמה למרחבי הלמידה בספריות בשנת הלימודים תשפ"א 25/10/2020 - 08:07
התעדכנות על שינויי כיתות / ביטולי שיעורים 09/08/2018 - 12:26
כיתת תרגול - מעבדות מחשבים 11/01/2017 - 11:24
מרכז שירות לדיווח על תקלות ומפגעים 15/11/2016 - 15:26
שעות פתיחת חדר עבודות במהלך הסמסטר 26/10/2015 - 14:04
מידע חשוב לבוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן 18/02/2014 - 13:10
הצטרפות לקהילות הידע של משרד הרווחה 24/01/2013 - 14:48
לידיעתכם, עבודות תשמרנה בחדר עבודות עד סוף שנת הלימודים העוקבת לשנה בה נלמד הקורס. 05/12/2012 - 14:02
ערעור על ציון בבחינה 12/06/2012 - 14:40
הודעות מהאוניברסיטה 29/03/2012 - 12:06
נוהל בידוק בשערי כניסת הולכי רגל 29/03/2012 - 11:55