שלחו לחבר

מידע כללי על התכנית לתואר שלישי

מעודכן לנובמבר 2020

מטרת התכנית לתואר שלישי היא לעודד מצוינות אקדמית ומנהיגות מקצועית בקרב הסטודנטים באמצעות קידומם בתחומי המחקר והחשיבה המדעית ובהערכת מדיניות ומערכות שירותים המופעלות בשדה. התכנית מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום ממוקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולערוך מחקר אמפירי מקורי. הלימודים בתכנית נמשכים ארבע שנים ובסיומן מקבל הסטודנט תואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D).

 

מסלולי הלימוד:

♦ מסלול רגיל: על הסטודנט למלא את חובות השמיעה ולהגיש עבודת דוקטורט.

♦ מסלול משולב: על הסטודנט ללמוד את מכסת השעות הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה (מסלול א') ולהגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים הצעת דוקטורט בשנת הלימודים השנייה של התואר השני (במקום עבודת תזה). ממוצע הציונים בתואר השני נקבע לפי ציוני הקורסים ויש להשיג ממוצע 90 ויותר. עם סיום חובות המסלול המשולב ואישור הצעת הדוקטורט על ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים, התלמיד זכאי לתואר שני ולתעודת גמר. בהמשך עליו למלא את חובות השמיעה של תכנית הדוקטורט ולהגיש עבודת דוקטורט.

 

תכנית הלימודים:

חובות השמיעה בעבודה סוציאלית:

הלימודים מרוכזים ביום לימודים מלא מהבוקר עד אחה"צ - יום שלישי. לעיתים מתקיימות סדנאות מרוכזות בימים נוספים.

  • קולוקוויום מחלקתי
  • סמינר לדוקטורנטים
  • סדנאות לדוקטורנטים בנושאים שונים
  • סטטיסטיקה לדוקטורנטים
  • שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים 

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בקולוקוויום המחלקתי יש להשתתף במשך כל ארבע שנות הלימודים. כל סטודנט לתואר שלישי ישתתף באורח פעיל בקורסים ובסמינרים במשך תקופה שלא תפחת משנתיים.

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה לקבלת התואר:

סטודנט לתואר שלישי מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ובאנגלית, כמפורט בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

קורסי יסוד ביהדות:

תלמיד שהוא בעל שני תארים (בוגר ומוסמך) מאוניברסיטת בר אילן פטור מלימודי יסוד ביהדות.

תלמיד בעל תואר אחד בלבד (בוגר או מוסמך) מאוניברסיטת בר אילן חייב בקורסים ביהדות בהיקף 2 ש"ש.

תלמיד שלא למד באוניברסיטת בר אילן לאף לא אחד מהתארים חייב בקורסים ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב. פרטים בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית כשפה זרה:

יש ללמוד קורס אנגלית לתואר שלישי (קורס כתיבה אקדמית באנגלית) בשנה הראשונה או השנייה ללימודים.

החל משנת תשפ"א, ניתן לקבל פטור מהקורס רק על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית שפה זרה. את הסוגיה של הזכאות לפטור יש לבדוק ישירות עם היחידה לאנגלית שפה זרה.

פרטים באתר היחידה לאנגלית שפה זרה.

מלגות:

ועדת המלגות והפרסים של האוניברסיטה מעניקה מלגות לתלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוה בתואר שני ושלישי ואשר הגיעו להישגים, ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם.

יש להגיש טופסי בקשה למלגה עד פתיחת שנת הלימודים.

פרטים באתר מדור מלגות

 

כל האמור לעיל הוא עיקרי המידע שהכנו עבורכם לנוחיותכם. תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים הוא המחייב.

 

מידע נוסף על תנאי הקבלה והגשת מועמדות לתואר שלישי בעבודה סוציאלית

רשימת מנחים ונושאי הנחיה

זרקור על בוגר

 

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזת תארים מתקדמים, גב' עידית פורת:

טל':  03-5318354                

דוא"ל:  sw.ma@biu.ac.il         

תאריך עדכון אחרון : 29/08/2021