סטודנטים במסלול ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

שלחו לחבר

תכנית הלימודים במסלול ההשלמה לתואר שני

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני:

עו"ס ליאת בוקאי - מרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מקשרות:

  • עו"ס מגי פורטל - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס יפעת קליין - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תש"פ (2020-2019) - השלמה א'

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תש"פ (2020-2019) - השלמה ב'

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תש"פ (2020-2019) - השלמה ג'

 

סטודנטים במסלול עם תזה בתכנית ההשלמה לתואר שני 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לו"ז והנחיות (נכון לספטמבר 2019)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תש"פ (2020-2019)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לדצמבר 2019)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לדצמבר 2019)

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן למארס 2019)

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

דוגמאות לעבודות תזה:

 

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה)

נוהל הגשה לספרייה מאת הספרייה המרכזית

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים