סטודנטים במסלול ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית

שלחו לחבר

תכנית הלימודים במסלול ההשלמה לתואר שני

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תשפ"א (2021-2020)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תשפ"א (2021-2020)

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תשפ"א (2021-2020)

* יתכנו שינויים בתכנית הלימודים


הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני:

עו"ס ליאת בוקאי - מרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מקשרות:

  • עו"ס מגי פורטל - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס יפעת קליין - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות טיפולית

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות שיקום ובריאות

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה א' בתכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה ב' בתכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה ג' בתכנית ההשלמה


סטודנטים במסלול עם תזה בתכנית ההשלמה לתואר שני 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לו"ז והנחיות (נכון לאוגוסט 2020)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"א (2021-2020)

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לדצמבר 2019)

טופס דיווח על תיקוני הצעה ראשונית

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לדצמבר 2019)

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן למארס 2019)

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) - בתקופת הקורונה

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

דוגמאות לעבודות תזה: