תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים