הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לתואר שני - לשנה"ל תשפ"א

שלחו לחבר

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

יש להגיש את כל הטפסים הנדרשים, כולל ההמלצות, תוך שבועיים מרגע התשלום וההרשמה לאוניברסיטה.

1. יש להירשם לאוניברסיטה באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לוועדת הקבלה של האוניברסיטה.

2. יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה. הטפסים מעודכנים בהמשך דף זה:

- טופס פרטים אישיים ומקצועיים ושאלון אישי

 - אישורים על קורסים והשתלמויות מקצועיות במידה ויש            

≈ יש להעביר את ההמלצות לממליצים והם ישלחו אותן ישירות לביה"ס לע"ס. נא לשלוח בדוא"ל בלבד לכתובת: harshama.swma@biu.ac.il ולרשום בשורת הנושא את שם המועמד≈   

- המלצה מממונה בעבודה *     

- המלצה ממדריך נוכחי

- המלצה מחבר סגל באקדמיה (מיועד למי שסיים את לימודיו בשלוש השנים האחרונות)   

* אם הממונה והמדריך הם אותו אדם עליו למלא את שתי ההמלצות (ממונה ומדריך), ובנוסף חובה להמציא חוות דעת נוספת (לדוגמא ממדריך או ממונה קודם).

הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים, שאלון אישי והמלצות).

ועדת הקבלה רשאית לזמן את המועמד לבחינת מיון / ראיון לפי שיקול דעתה.