עבודות תיזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2013 מאפיינים של משפחות המועמדות להיות משפחות אומנה MA זכריה אתי פרופ' רמי בנבנישתי
2013 מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות: גורמים אישיים וסביבתיים המנבאים את מצבם על סף ולאחר מעברם לבגרות PhD סולימני יפית פרופ' רמי בנבנישתי
2013 נקודת המבט של הורים זקנים על חווית המגורים המשותפים עם ילדיהם הבוגרים ששבו הביתה. MA שוורץ יהודית פרופ' ליאת איילון
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה במקלטים: תרומת המשאבים הסביבתיים והאישיותיים לירידה במצוקה הנפשית. MA ד'צקובסקי יוליה ד"ר ענת בן-פורת, פרופ' רחל דקל
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה: תרומת השהייה במקלט והמצוקה הנפשית לשינוי בסגנון ההורות. MA יפעת בליך ד"ר ענת בן-פורת, פרופ' רחל דקל
2013 נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים: השוואה בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות בשליטה עצמית, תחושת סכנה ודיכאון. MA כתורה עולא ד"ר דרורית לוי, פרופ' רחל דקל
2013 צמיחה אישית בקרב הורים וסבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית: תרומתן של אוריינטציית ההתקשרות, יחסי משפחה ותמיכה חברתית. צור שוורץ דנית פרופ' ליאורה פינדלר
2013 תהליכי שיפוט וקבלת החלטות של צוותים להגנת הילד במרכזים רפואיים ושל פקידי סעד לחוק הנוער בקהילה, לגבי ילדים שיש לגביהם חשד להתעללות והזנחה PhD ידוב מרב פרופ' רמי בנבנישתי
2013 תפקוד הורי וקבלה – דחייה הורית בקרב אימהות לילדים בגיל טרום ביה"ס: הקשרים לקשר שחוו האימהות עם אמן בילדותן, טראומה של התעללות בילדות ומערכת ה-caregiving. MA בן חיים שמרית ד"ר שירלי בן-שלמה, פרופ' ריקי פינצי-דותן
2013 תפקיד הסבות בקרב סבים וסבתות ערבים ויהודים בישראל: תרומתם של רמת הדיפרנציאציה האישית, הלכידות המשפחתית ויכולת ההסתגלות לשינויים. MA אבו עמשה חולוד פרופ' ליאורה פינדלר
2012 אבהות לילדים בגיל הרך: הקשרה לתפיסת היחס האבהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ומערכת ה-caregiving. MA עזרא אריאל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 אובדן מעורפל בקרב בנות זוג של לוחמים במלחמת לבנון השנייה. MA לוינשטיין יואב פרופ' רחל דקל
2012 בין לקות לתפקוד של ילד עם שיתוק מוחי: תרומתם של אוריינטציית ההתקשרות, אופני מתן העזרה ושביעות הרצון מהנישואין של אמו PhD אלעד דינה פרופ' ליאורה פינדלר, ד"ר חיה שוורץ, פרופ' מריו מיקולינסר
2012 בריאות נפשית של אמהות לילדים עם סוכרת מסוג 1: תרומתם של הערכה קוגניטיבית, משאבי התמודדות וחשיפת דבר המחלה לאחרים. MA זיו בנבנישתי ענבר פרופ' ורדה סוסקולני
2012 הוצאת ילדים מהבית בצו בית משפט: קולותיהם של אבות MA נגבי אירית פרופ' נחמי באום
2012 העברה בין דורית של התנהגות הורית בקרב נכדות לניצולי שואה והקשרה לחוויית היחס האימהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ואיכות חיי הזוגיות. MA כרמל שלי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 הקשר בין אוריינטציות ההתקשרות ותפיסת התמיכה החברתית לבין הכרת תודה מנקודת מבטן של אימהות וסבתות: השוואה בין עולות מחבר העמים לישראליות ותיקות. MA מדבינסקי ז'אנה פרופ' ליאורה פינדלר
2012 הקשר בין מאפייני אלימות, תחושת שליטה והורות, בקרב נשים מוכות. MA אלון ברלב מיכל פרופ' רחל דקל
2012 הקשר בין מפגשיהם של הילדים השוהים בקלטי חירום ובמרכזי חירום עם הוריהם הביולוגיים, נוכחותם של אחיהם ומשך השהות במסגרות אלה, לבין התנהגויותיהם המופנמות והמוחצנות MA מעין טוביאנה-חביב פרופ' חיה יצחקי, ד"ר יעקב יבלון
2012 השפעות התרגום במהלך טיפול על מתורגמנים לשפת סימנים ישראלית. MA אבוגוב נועה פרופ' נחמי באום, פרופ' מרים שלזינגר
2012 יחסי עובדים זרים מהפיליפינים עם זקנים בטיפולם, לאור תפיסתם את ערכי הטיפול בארץ מוצאם וחוויות הטיפול שלהם במשפחתם. MA אשכנזי אורנה פרופ' ליאת איילון
2012 יש חיים בשוליים: על הקשר בין עוני כלכלי, חסכים והדרה חברתית וביטוי במציאות הישראלית PhD הרון נעמה פרופ' מנחם מוניקנדם, פרופ' ז'ק סילבר
2012 מוכנות לחיים עצמאיים ולשירות צבאי או לאומי, תפיסת העתיד והערכת הצרכים לעתיד של צעירים יהודים מסיימי תיכון בישראל MA שושן שרה פרופ' רמי בנבנישתי
2012 משתנים המסבירים את מעורבות האב בגידול ילדיו: ניתוח משווה על פי מובחנות עצמית של האב, סביבת מגורים ושלבי התפתחות הילד. MA שדה עידית פרופ' ליאת קוליק
2012 עובדות סוציאליות המטפלות בנערות במצוקה: הקשר בין גורמים אישיים וגורמים מקצועיים-ארגוניים לבין טראומטיזציה משנית, תפיסת אפקטיביות הטיפול, שחיקה וצמיחה פוסט טראומטית. PhD דגן קרן פרופ' חיה יצחקי