ד"ר קובי שטיין

English שלחו לחבר
דוא"ל
cobisari@gmail.com
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

מחקרי עוסקים בהיבטים בין-אישיים של התמודדות עם טראומה והפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD). במחקריי העמקתי את הבנתנו אודות חוויית הבדידות המלווה את החוויה הפוסט-טראומטית של יוצאי קרבות ופדויי שבי, כמו גם במרחבים אחרים של הטראומה הנפשית. מחקרי עושים שימוש במגוון שיטות מחקר, הכוללים מחקרים איכותניים ומחקרים כמותיים, לרבות מחקרי אורך ארוכי טווח. אני מתעניין באופן בו אנשים חווים את העולם והמשמעויות השונות האצורות בחוויות אלו ברמה הסובייקטיבית. מתוך כך עמל על מחקרים איכותניים הן בתחום הטראומה והן בתחום הבדידות, ביחד ולחוד. במחקרי הנוכחיים אני עמל על יצירת תבחינים איכותניים בין חוויות בדידות שונות כמו גם בין חוויות דחק וטראומה שונות והתגובות הפסיכופתולוגיות שבצידן, וזאת בשאיפה לפתח אפשרויות התערבות מותאמות על פי החוויה האינדיבידואלית והמצב הנפשי הנלווה אליה. 

פרסומים

Stein, J.Y., & Tuval-Mashiach, R. (2015). The social construction of loneliness: An integrative conceptualization. Journal of Constructivist Psychology, 28(3), 210-227. doi: 10.1080/10720537.2014.911129 

Stein, J.Y., & Tuval-Mashiach, R. (2015). Loneliness and isolation in life-stories of Israeli veterans of combat and captivity. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 7(2), 122-130. doi: 10.1037/a0036936 

Stein, J.Y., Crompton, L., Ohry, A., & Solomon, Z. (2016). Attachment in detachment: The positive role of caregivers in POWs' dissociative hallucinations. Journal of Trauma & Dissociation. 17(2), 186-198. doi: 10.1080/15299732.2015.1086851 

Stein, J.Y., Lahav, Y., & Solomon, Z. (2017). Self-disclosing trauma and posttraumatic stress symptoms in couples:  A longitudinal study. Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes, 80(1), 79-91. doi: 10.1080/00332747.2016.1175836

Stein, J. Y., Wilmot, D. V., & Solomon, Z. (2016). Does one size fit all? Nosological, clinical, and scientific implications of variations in PTSD Criterion A. Journal of Anxiety Disorders, 43, 106-117. doi: https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.07.001

Lahav, Y., Stein, J.Y., Levin, Y., &Solomon, Z. (2016). Keeping a healthy distance: Self-differentiation and perceived health among ex-prisoners-of-war's wives. Journal of Psychosomatic Research. 89, 61-68. doi: 10.1016/j.janxdis.2016.07.001 

Zhou, X., Levin, Y., Stein, J. Y.,* Zerach, G., & Solomon, Z. (2016). Couple forgiveness and its moderating role in the intergenerational transmission of veterans' posttraumatic stress symptoms. Journal of Marital and Family Therapy. 43(3), 410-421. doi: 10.1111/jmft.12200  (* corresponding author)

Itzhaky, L., Stein, J.Y., & Solomon, Z. (2017). Posttraumatic stress symptoms and marital adjustment among Israeli combat veterans: The role of loneliness and attachment. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. 9(6), 655-662. doi: 10.1037/tra0000259 

Itzhaky, L., Gelkopf, M., Levin, Y., Stein, J.Y., & Solomon, Z. (2017). Psychiatric reactions to continuous traumatic stress: A latent profile analysis of two Israeli samples. Journal of Anxiety Disorders. 51, 94-100. doi: 10.1016/j.janxdis.2017.06.006

Stein, J.Y., & Tuval-Mashiach, R. (2017). Narrating for affective empathy: Verbal discursive devices that elicit experiential connection in combat related trauma narratives. Israel Studies in Language and Society, 10(1), 175-199. 

Stein, J. Y. (2017). The meaning of "loneliness" for traumatized veterans: A semiotic investigation of veterans' written narrativesJournal of Veterans Studies, 2(2)open access, no pagination. DOI: http://doi.org/10.21061/jvs.19   

Stein, J. Y., Levin, Y., Gelkopf, M., Tangir, G., & Solomon, Z. (2018). Traumatization or habituation? A four-wave investigation of exposure to continuous traumatic stress in Israel. International Journal of Stress Management, 25(S1), 137-153. doi: 10.1037/str0000084 

Stein, J.Y., Levin, Y., Zerach, G., & Solomon, Z. (2018). Veterans’ Offspring’s personality traits and the intergenerational transmission of posttraumatic stress symptoms. Journal of Child and Family Studies, 27(4), 1162-1174. doi: 10.1007/s10826-017-0951-x 

Stein, J. Y., Itzhaky, L., Levi-Belz, Y., & Solomon, Z. (2017). Traumatization, loneliness, and suicide ideation among ex-POWs: A longitudinally assessed sequential mediation model. Frontiers in Psychiatry, 8, 281.doi: 10.3389/fpsyt.2017.00281

Lahav, Y., Avidor, S., Zhou, X., Stein, J. Y., & Solomon, Z. (2018) Telomere length and depression among ex-prisoners-of-war: The role of subjective age. Journals of Gerontology:Series B, gby006. doi: 10.1093/geronb/gby006

Stein, J. Y., Levin, Y., Bachem, R., & Solomon, Z. (2018). Growing apart: A longitudinal assessment of the relation between posttraumatic growth and loneliness among combat veterans. Frontiers in Psychology, 9, 893. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00893 

Shneor Mor Yosef, R., Stein, J. Y,* & Tuval-Mashiach, R. (2018). Developments in narrative research and their significance for the understanding of story and silence in trauma coping: War captivity as a case study. Israel Studies in Language and Society, 11(2), 95-114. (Hebrew). (*shared first authorship)

Rozek, D. C., Keane, C, Sippel, L., Stein, J. Y., Rollo-Carson, C., & Bryan, C. J.  (2018). Effects of crisis response planning on optimism: A clinical trial with suicidal U.S. soldiers. Early Intervention in Psychiatry, 13(3), 682-685. doi: 10.1111/eip.12699

Stein, J. Y., Levin, Y., Uziel, O., Abumock, H., & Solomon, Z. (2018) Traumatic stress and premature cellular senescence: The role of war-captivity and homecoming stressors in telomere length. Journal of Affective Disorders, 238, 129-135. doi: 10.1016/j.jad.2018.05.037

Bachem, R., Mitreuter, S., Levin, Y., Stein, J. Y., Zhou, X., & Solomon, Z. (2018). Longitudinal development of posttraumatic growth in ageing veterans and their wives: Domain-specific trajectories. Journal of Traumatic Stress, 31(5), 730–741. doi: doi.org/10.1002/jts.22331 

Stein, J. Y., Levin, Y., Lahav, Y., Uziel, O., Abumock, H., & Solomon, Z. (2018). Perceived social support, loneliness and later life telomere length following wartime captivity. Health Psychology 37(11), 1067-1076. doi: 10.1037/hea0000669 

Bachem, R., Mitreuter, S., Levin, Y., Stein, J. Y., & Solomon, Z. (accepted). What doesn't kill you makes you feel older: Life events across the lifespan and their ‎association with subjective age among former prisoners of war. European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi: 10.1080/20008198.2019.1583522

Stein, J. Y., Levin, Y., Aloni, R., & Solomon, Z. (2019). Psychiatric distress among aging decorated and non-decorated veterans: The role of impostorism and loneliness. Aging & Mental Health. doi: 10.1080/13607863.2019.1594164

Tsur, N., Levin, Y., Stein, J. Y., Siegle, A., & Solomon, Z. (2019). Loneliness and subjective health among war veterans: Reciprocal influences along four decades. Social Science & Medicine, 234. doi:. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112373 

 

Chapters in Books:

Stein, J. Y., & Tuval-Mashiach, R. (2014). Suffering and loneliness: Experiential isolation in post-traumatic narrated lives. In L. Guimarães Guerra, & J. L. Nicdao‏ (Eds.), Narratives of Suffering (pp. 61-74). Leiden, The Netherlands: Brill. doi: 10.1163/9781848883611_007    

Stein, J. Y., Snir, A., & Solomon, Z. (2015). When man harms man: The interpersonal ramifications of war captivity. In K. E. Cherry (Ed.), Traumatic stress and long-term recovery (pp. 113-132). New York, NY: Springer International Publishing. 

Stein, J. Y., & Solomon, Z. (2017). The lonely side of war's aftermath: Traumatization and isolation among veterans. In O. Sagan, & E. D. Miller (Eds.), Narratives of loneliness: Multidisciplinary perspectives from the 21st century. New York, NY: Routledge.

Stein, J.Y. (2017). The veteran's loneliness: Emergence, facets and implications for intervention. In R. Lázár (Ed.), Psychology of loneliness: New research (pp. 1-36)Nova Science Publishers.

Stein, J. Y., Aloni, R., Crompton, L., Zerach, G., & Solomon, Z. (2019). The intergenerational aftermath of war captivity: When children bear their father's traumatic past. In C. W. Hoven, L. Amsel, & S. Tyano (Eds.), Children’s mental health needs after major disasters (pp. 323-340). New York, NY: Springer International Publishing.   

קורסים

7647601 - שיטות מחקר ב - איכותניות

7668701 - שיטות מחקר איכותניות

7680901 - שיטות מחקר

7688001 - שיטות מחקר איכותניות