ד"ר איילת גור

English שלחו לחבר
דוא"ל
ayelet.gur@biu.ac.il
קורות חיים

Education:

2016-2017: Harvard Law School Project on Disability, Law School, Harvard University

2015: PhD. (Social Work), University of Haifa

2013: M.A (Social Work, Clinical Social Work Specialization), University of Haifa

2007: B.A (Psychology), Bar Ilan University

 

Active Participation in Scholarly Conferences:

2017: The Therapeutic Alliance: Patients, Professional and What is in Between. Shalva- association to relieve the handicapped child and family, Jerusalem, Israel.

2017: Coming of Age in a New Era: Looking back at 18 years since Olmstead Looking toward the future. Harvard Law School Project on Disability, Cambridge, MA.

2013: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- VOICE & CHOICE, National University of Ireland, Galway, Ireland.

Organization of Scientific Conferences and Seminars:

2015: Just Being Me: My Right to be in the World (Community Living) and My Right to Make My Own Decisions in the World (Legal Capacity). A Global Context for the Reform Process in Israel. Israel Elwyn, Haifa, Israel.

2014: Workshop on the UN Convention for the Rights of Persons with Disabilities. University of Haifa, Haifa, Israel.

2014: Integrated Community Living for People with Intellectual Disabilities in Israel. AKIM, Hadera, Israel.

Invited talks:

Rimmerman, A., & Gur, A. (September 2017), Households Study of Families of Children with Intellectual Disabilities. Disabilities administration, The Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services, Jerusalem, Israel.

Gur, A. (June 2017), Moving from Residential Institutions to Community-Based Setting for Persons with Intellectual Disability in Israel. Burton Blatt Institute, Syracuse University, Syracuse, New-York.

Gur, A. (May 2017), Moving from Residential Institutions to Community-Based Setting for Persons with Intellectual Disability. ID Division, The Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services. AKIM Tel-Aviv, Israel.

Gur, A. (2015), Social Participation of Persons with Disabilities: The ICF Framework. Rehabilitation seminar. University if Haifa, Haifa, Israel.

Gur, A. (2015), Challenging Behavior of Persons with Intellectual Disability. Intellectual disabilities seminar. University if Haifa, Haifa, Israel.

Gur, A. (2014), The Transition of People with Intellectual Disabilities from Institutions to Community-Based Settings. Rehabilitation seminar. University if Haifa, Haifa, Israel.

Gur, A. (2014), Challenging Behavior of Persons with Intellectual Disability. Achva Collage, Arugot, Israel.

פרסומים

Gur, A. & Rimmerman, A. (in press).  Online activity, offline sociability, and life satisfaction among Israelis with and without disabilities. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

Gur, A. (2016). Challenging behavior, functioning difficulties, and quality of life of adults with intellectual disabilities.  International Journal of Developmental Disabilities. Published online http://dx.doi.org/10.1080/20473869.2016.1221233

Rimmerman, A., Gur, A., Muraver, M., & Yurkevich, O. (2016). Personal and social life of Israeli aging mothers to adult children with intellectual disabilities: differences related to family status and living arrangement. International Journal of Developmental Disabilities. Published online http://dx.doi.org/10.1080/20473869.2016.1243080

Gur, A. (2016). Brief Report: Offline and online social networks of Israelis with and without disabilities. International Journal of Disability, Community, and Rehabilitation, 15(1). Published online http://www.ijdcr.ca/VOL15_01/index.shtml

Gur, A., Soffer, M., & Rimmerman, A. (2015).  Challenging behavior among institutionalized adults with intellectual disability in Israel: A comparison of measurements and definitions.  International Journal of Developmental Disabilities, 62, 124-130.

 

Articles or Chapters in Scientific Books

Rimmerman, A., Gur, A., & Gilad, D. (2017). The dialogue of rights. In R. Feurestein (Ed.), Intimacy and marriage of people with Intellectual Disability. (Hebrew). (Forthcoming). 

Rimmerman, A., Gur, A., & Soffer, M. (2017). Family rights of parents caring for children with disabilities in light of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  In M. Langford & M. A. Stein (Eds)., Social Rights and Disability. Oxford University Press. (Forthcoming).

Rimmerman, A., Gur A., & Fiala-Butora, J. (2017). Article 19 commentary. In I. Bantekas, D. Anastasiou, & M. A. Stein (Eds)., UN Disabilities Convention Commentary. Oxford University Press. (Forthcoming).

 

Other Scientific Publications

Rimmerman, A., Grinstein-Weiss, M, & Gur, A. (2017). Research report: Households of families of children with Intellectual Disabilities. Jerusalem: Disabilities Administration, Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services. (Hebrew).

Gur, A., Blanck, P, Quinn, G., & Rimmerman, A. (2017). Moving from residential institutions to community-based setting for persons with intellectual disability: Measurements review. Jerusalem: Disabilities Administration, Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services. (Hebrew).

Gur, A., Soffer, M., & Rimmerman, A. (2014). Moving from residential institutions to community-based setting for persons with intellectual disability: Literature review. Jerusalem: Intellectual Disability Division, Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services. (Hebrew).

קורסים

7610601 - יסודות בעבודה סוציאלית

7641701 - מוגבלות שכלית התפתחותית: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים

7647101/02 - כתיבה מקצועית ואקדמית

7675801 - מוגבלות בראי הפסיכולוגיה החיובית

מחקר
  • שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות
  • מדיניות מוגבלות, מחקר השוואתי
  • שילוב בקהילה
  •  מוגבלות ומשפחה