השלכות אישיות ומקצועיות על המטפלים בנפגעי טראומה בהשוואה למטפלים בפוגעים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: