שינויי כיתות לתאריך 8.3.18

קורס 76-212-01, ש"ה עם הפרט, פרופ' רחל דקל יתקיים בנין 505 בכיתה 106.

קורס "יסודות בע"ס" - 76-106-01, ד"ר איילת גור יתקיים ב-502 בכיתה 24 .