קולוקוויום מחלקתי: ד"ר גדי ניסים

06/03/2018 - 08:00 - 10:00

"יחידות דוריות והדינמיקה של האיגוד המקצועי: המקרה של איגוד העובדים הסוציאליים הישראלי"

ד"ר גדי ניסים, התכנית לייעוץ ארגוני לתואר שני, המחלקהלסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן; בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב והמחלקה למדעי ההתנהגות במרכז האקדמי רופין