שינויי כיתות לתאריך 6.3.18

קורס "ש"ה עם הפרט" - 76-212-02, גלי סירקין יתקיים בבנין 507 בכיתה 203.

קורס "דינמיקה קבוצתית", ד"ר שרה חזן, 76-209-05 יתקיים בבנין 504 בכיתה 6.

קורס "תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם משפחות", סיגלית עופר, 76-420-01, יתקיים בבניין 507 כיתה 204.

קורס "עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים", ד"ר שלומית וייס-דגן, 76-415-01, יתקיים בבניין 604, כיתה 105.

קורס " אתיקה ועבודה סוציאלית", ד"ר עופר שנער לסנון, 76-665-01, יתקיים בבניין 207 כיתה 1.

קורס "מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית", ד"ר יעל יצחקי, 76-407-01, יתקיים בבניין 507 כיתה 206.