התמכרות למכור: הקשר בין טראומטיזציה משנית בקרב מטפלים במכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים לבין צמיחה פוסט טראומטית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: