פתיחת מחברות בקורס "שינוי מדיניות" 76-203

פתיחת מחברות בקורס "שינוי מדיניות" 76-203, ד"ר איילת מקרוס תתקיים ביום רביעי  21.2.18 בשעה 10:30.

המעוניינים להגיע לפתיחת המחברות מתבקשים להודיע על כך ישירות למייל של המרצה ולציין מס' מחסרת ומס' ת"ז.

לא ניתן להגיע ללא הודעה מראש.

המייל של המרצה: ayelet.makaros@biu.ac.il