דרוש/ה: רכז/ת פיתוח מנהיגות לשעת חירום - עיריית הרצליה

פרטים: 

מכרז פנים/חוץ מס' 5/2018

אגף רווחה – מחלקת משאבי קהילה

דרוש/ה:  רכז/ת פיתוח מנהיגות לשעת חירום

אחריות כוללת להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערך המנהיגות הקהילתית העירונית.

תיאור התפקיד:

 • בניית ואישור המודל העירוני של מנהיגים קהילתיים לחירום.
 • הקמה ראשונית של צוות מנהיגות קהילתית לחירום ומשבר לפי המודל שאושר.
 • מיתוג מערך צוות מנהיגות קהילתית לחירום ומשבר ברשות המקומית וארגוני חברה אזרחית.
 • הדרכה, הכשרה, תחזוקה שוטפת ותרגול של מערך המנהיגות הקהילתית.
 • חניכה, מעקב ובקרה שוטפת של מנהלי צוותי מנהיגות קהילתית בחירום ומשבר.
 • פיתוח ושימור של מערך הפעילים הקהילתיים לטובת הרחבת המענה הרשותי  לצרכי האוכלוסייה במצבי חירום ומשבר.
 • בניית מנגנוני וממשקי פעולה קבועים זמינים ונגישים בין הגורמים המוסדיים ברשות ומטה הרשות לבין הפעילים הקהילתיים.
 • גיוס ותכלול מערך המשאבים הקהילתיים וההון החברתי לטובת הערכות והתמודדות הקהילה במצבי חירום ומשבר.
 • ניהול ארגוני ומנהלי שוטף של מערך המנהיגות וסיוע בהפעלתו  בשעת משבר וחירום.
 • בניית מערך פעילות ומעורבות אקטיבית של מספר גדול ככל שניתן של אזרחים למען הקהילה.
 • להוות מוקד ידע רשותי בנושא צוותי מנהיגות קהילתית.
 • כפיפות: לראש מכלול אוכלוסייה ברשות ולמנהלת מחלקת משאבי קהילה.

דרישות התפקיד :

תנאי סף:

 • תואר אקדמי מושלם  באחד מהתחומים הבאים : מדעי החברה והרוח ,עבודה סוציאלית, עבודה קהילתית  (יתרון) אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
 • רקע בעבודה קהילתית.

כישורים ודרישות נוספות:

 • רקע בעבודה בשעת חירום – יתרון.
 • יכולת להוביל תהליכים ולגייס שותפים ופעילים.
 • יכולת גבוהה לעבודה משותפת עם גורמים נוספים ברשות ומחוצה לה.
 • יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה בצוות.
 • עברית ברמה גבוהה, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ.
 • שליטה בתוכנות office.
 • מוכוונות שירותית גבוהה ויכולת עבודה בתנאי לחץ.
 • יכולת ונכונות לעבוד בשעות אחה"צ עפ"י  צורך.
 • נכונות לעבור הכשרות נדרשות עפ"י הצורך.

היקף משרה: 50%

דרגה:  37-39 בדרוג המח"ר

יצירת קשר: 

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש, רח'

בן גוריון  22 הרצליה פקס 09-9529143, michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 15/01/2018 .

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.

מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.