טיפול במוזיקה למבוגרים עם פגיעות נוירולוגיות

08/01/2018 - 16:00 - 18:00

הרצאה לתלמידי תכנית ההשלמה לתואר שני