כלים להאצת תהליכים בפסיכותרפיה ממוקדת

30/01/2018 - 08:30 - 15:00
הרשמה לכנס: 

היחידה ללימודי המשך

התכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד

הזמנה ליום העיון השנתי לזכרו של אלי חן