קולוקוויום מחלקתי: שקמה ניצן בירן

05/12/2017 - 08:00 - 10:00

"בית משפט קהילתי - גשר בין הפרט לקהילה"

שקמה ניצן בירן, מנהלת שרות המבחן למבוגרים ת"א-יפו ,מובילת צוות בית משפט קהילתי בת"א, דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

ההשתתפות לחברי הסגל ולתלמידי הדוקטורט בביה"ס לעבודה סוציאלית