התערבויות מקצועיות בראש פתוח

06/12/2017 - 09:30 - 15:30

כנס מחקרי משותף לביה"ס לעבודה סוציאלית ולעמותה לרכיבה ולכלבנות טיפולית בישראל

קישור להזמנה