מסע בטוח בין התקשרות לפרידה: ערב עיון לציון פרישתה של פרופ' ריקי פינצי-דותן