כנס מדריכים לפתיחת שנה"ל: מספיק אחד לטנגו? סגנונות תקשורת בתהליך ההדרכה