עבודה סוציאלית - מקצוע עם שליחות: יום עיון לתלמידי שנה א' בתואר הראשון