גב' ענבל אביב

גב'
גב' ענבל אביב
דוא"ל: 

קורסים

7640401 - מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים (תכנית ההשלמה לתואר שני)

7660301 - שיטות התערבות עם הקהילה (תכנית ההשלמה לתואר שני)