תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב עובדים סוציאליים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: