עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2009 הקשר בין ייצוגי אם מופנמים, זהות התפקיד המגדרי וסגנון הזהות העצמית לבין הדאגה למשקל ולתורת הגוף, בקרב נערות מתבגרות. MA יפתח דגנית
2009 היבטים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי. MA יצחקי יעל פרופ' חיה יצחקי
2009 לקום כל בוקר מחדש: תהליך התמודדותם של חולי טרשת נפוצה. MA כהן (ריזל) עמיטל
2009 זהות מגדרית של מטפלים סיעודיים מהפיליפינים והשפעתה על תפיסת התפקיד שלהם. MA קניאל הר-זהב מירי פרופ' ליאת איילון
2009 תפיסת עוני ותפיסת שירות של עובדים סוציאליים. MA פ"ח רחל פרופ' מנחם מוניקנדם
2009 הקשר בין משתנים אישיים ומערכתיים ובין תפיסות עוני של רופאים ראשוניים. MA שר-שלום מירב פרופ' מנחם מוניקנדם
2009 הקשר בין אינטליגנציה רגשית וסגנונות התקשרות לבין תגובות רגשיות ויכולת אמפתית בהתמודדות במצבי לחץ. Ph.D אורינג-כהן רחל
2009 ניבוי של התקף פסיכוטי על פי מאפיינים קוגנטיביים והתנהגותיים של מתבגרים. Ph.D זרם אולמן ורדית פרופ' יונתן רבינוביץ
2009 ריבוי דמויות התקשרות: הקשר שבין יחסי אחאים ויחסי הורה-ילד בילדות לבין יחסי הנישואין בבגרות. Ph.D כידן איריס
2009 אפיונים וצורות התמודדות של אמהות שילדיהן עם אוטיזם ומטופלים בגישת ABA. Ph.D לוין-גונן רקפת ד"ר חיה שוורץ
2009 הקשר בין התקשרות, אלקסיתמיה (Alexithymia), מנגנוני הגנה ותפיסת המחלה, לאופן ההתמודדות והבריאות הנפשית של חולי ספחת (Psoriasis) בישראל. Ph.D סגל-קינר שמואל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2009 מנבאי נשירה מטיפול בקרב מכורים בקהילות לנפגעי סמים: ילידי הארץ לעומת ילידי חבר העמים. Ph.D רנץ שינדלר רבקה
2008 שינוי מדיניות חברתית: הקשר בין מאפייני קואליציות לשינוי מדיניות חברתית לבין אפקטיביות התערבות הקואליציות. MA אביב ענבל
2008 בולטות מוות, משיכה מינית וכמיהה לסם. MA גונן-כהן קרן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2008 הקשר בין תפיסת אבדן, תהליך התאבלות ותמיכה חברתית לבין החלמה בקרב בני אדם המתמודדים עם מחלת נפש. MA דקל שושנה פרופ' נחמי באום
2008 הקשר בין יישום גישת "מוכוונות לקוח" לבין העצמה פסיכולוגית, רווחה אישית ושילוב בקהילה בקרב אנשים עם נכויות הפעילים בהתנדבות. MA ויקסלבאום יואב ד"ר חיה שוורץ
2008 מודל אקולוגי להסבר הסתגלות האישה למערכת הנישואין. MA חבושה מורגנשטרן חגית פרופ' ליאת קוליק
2008 הקשר בין ערכים, מוטיבציות ואישיות לבין סגנון נהיגה. MA יחיאל דליה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2008 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי וחשיפה לגורמי דחק לבין דכאון בגילאים שונים בבגרות. MA מילוא אלעד פרופ' ורדה סוסקולני
2008 מטפלים באלימות במשפחה: תרומת המשאבים הפנימיים, החברתיים והארגוניים לטראומטיזציה. Ph.D בן פורת ענת פרופ' חיה יצחקי
2008 הסתגלות בקרב נשים יוצאות אתיופיה: תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים. Ph.D לוי דרורית פרופ' חיה יצחקי
2008 העברה בין-דורית והתפתחות של סגנונות נהיגה בקרב צעירים. Ph.D מילר גילה
2008 התנהגות אלימה בקרב בני נוער בצל הטרור ואיום הפינוי: תרומתם של גורמים אישיים וסביבתיים. Ph.D סולומון מרב פרופ' חיה יצחקי
2007 מחלת נפש של ילד כסוד משפחתי: הקשר בין גילוי הסוד, לבין רווחתה הנפשית של האם. MA אלקן מאיה פרופ' ורדה סוסקולני
2007 הקשר שבין סגנון הורות וגיבוש זהות לבין הפרעות התנהגות בקרב בני נוער עולים מבריה"מ לשעבר וילידי הארץ. MA בילו רינת פרופ' ריקי פינצי-דותן