עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2009 ריבוי דמויות התקשרות: הקשר שבין יחסי אחאים ויחסי הורה-ילד בילדות לבין יחסי הנישואין בבגרות. Ph.D כידן איריס
2009 אפיונים וצורות התמודדות של אמהות שילדיהן עם אוטיזם ומטופלים בגישת ABA. Ph.D לוין-גונן רקפת ד"ר חיה שוורץ
2009 הקשר בין התקשרות, אלקסיתמיה (Alexithymia), מנגנוני הגנה ותפיסת המחלה, לאופן ההתמודדות והבריאות הנפשית של חולי ספחת (Psoriasis) בישראל. Ph.D סגל-קינר שמואל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2009 מנבאי נשירה מטיפול בקרב מכורים בקהילות לנפגעי סמים: ילידי הארץ לעומת ילידי חבר העמים. Ph.D רנץ שינדלר רבקה
2008 שינוי מדיניות חברתית: הקשר בין מאפייני קואליציות לשינוי מדיניות חברתית לבין אפקטיביות התערבות הקואליציות. MA אביב ענבל
2008 בולטות מוות, משיכה מינית וכמיהה לסם. MA גונן-כהן קרן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2008 הקשר בין תפיסת אבדן, תהליך התאבלות ותמיכה חברתית לבין החלמה בקרב בני אדם המתמודדים עם מחלת נפש. MA דקל שושנה פרופ' נחמי באום
2008 הקשר בין יישום גישת "מוכוונות לקוח" לבין העצמה פסיכולוגית, רווחה אישית ושילוב בקהילה בקרב אנשים עם נכויות הפעילים בהתנדבות. MA ויקסלבאום יואב ד"ר חיה שוורץ
2008 מודל אקולוגי להסבר הסתגלות האישה למערכת הנישואין. MA חבושה מורגנשטרן חגית פרופ' ליאת קוליק
2008 הקשר בין ערכים, מוטיבציות ואישיות לבין סגנון נהיגה. MA יחיאל דליה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2008 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי וחשיפה לגורמי דחק לבין דכאון בגילאים שונים בבגרות. MA מילוא אלעד פרופ' ורדה סוסקולני
2008 מטפלים באלימות במשפחה: תרומת המשאבים הפנימיים, החברתיים והארגוניים לטראומטיזציה. Ph.D בן פורת ענת פרופ' חיה יצחקי
2008 הסתגלות בקרב נשים יוצאות אתיופיה: תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים. Ph.D לוי דרורית פרופ' חיה יצחקי
2008 העברה בין-דורית והתפתחות של סגנונות נהיגה בקרב צעירים. Ph.D מילר גילה
2008 התנהגות אלימה בקרב בני נוער בצל הטרור ואיום הפינוי: תרומתם של גורמים אישיים וסביבתיים. Ph.D סולומון מרב פרופ' חיה יצחקי
2007 הסתגלות וצמיחה בצל הטרור: תרומתם של עוצמת החשיפה, משאבים פנימיים וסביבתיים. Ph.D טופילסקי טלי פרופ' חיה יצחקי
2007 מחלת נפש של ילד כסוד משפחתי: הקשר בין גילוי הסוד, לבין רווחתה הנפשית של האם. MA אלקן מאיה פרופ' ורדה סוסקולני
2007 הקשר שבין סגנון הורות וגיבוש זהות לבין הפרעות התנהגות בקרב בני נוער עולים מבריה"מ לשעבר וילידי הארץ. MA בילו רינת פרופ' ריקי פינצי-דותן
2007 התנהגות מינית ושביעות רצון מינית בקרב רווקים ורווקות בישראל: תרומתם של הערכה עצמית כללית, דימוי גוף והערכה עצמית מינית. MA דורון שירה ד"ר דוד ריבנר
2007 הערכה עצמית, שליטה ופעילות בקהילה כמנבאים רווחה אישית ויכולת מנהיגות בקרב אמהות חד הוריות. MA הראל רוני ד"ר חיה שוורץ
2007 התמודדות קבוצתית עם מוות בקבוצת תמיכה באינטרנט לחולי סרטן ולבני משפחותיהם. MA ובר דניה פרופ' נחמי באום
2007 הקשר בין תכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות, משאבים אישיים וסביבתיים, לבין יכולת מנהיגות קהילתית ורווחה אישית. MA מזרחי חיים תמנע
2007 "שערו של הגן האמהי": השפעתם של איפיוני אם על מעורבות האב בטיפול בילדיו. MA צורף הרגיל חני פרופ' ליאת קוליק
2007 הקשר בין גיבוש זהות חברתית-תרבותית ודפוסי התקשרות לבין יכולת אינטימית ובחירת בן זוג בבגרות אצל אנשים עם לקויות שמיעה. MA שבורון הילה פרופ' ריקי פינצי-דותן
2007 מועילות "התערבות קבוצתית המשכית" (על בסיס תשאול) במניעת התפתחות תסמונת פוסט טראומטית לאחר לחימה: תרומת סגנון ההתמודדות הרפרסיבי MA שובל יעל פרופ' רחל דקל