עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2010 הערכת מוכנותם של מתבגרים בפנימיות וצרכיהם לקראת עזיבת המסגרת והיציאה לחיים עצמאיים. MA אליאל גב מיכל פרופ' רמי בנבנישתי
2010 מאפייני פניה ושימוש בשירותי תמיכה באינטרנט בתחום הפגיעה המינית. MA בן-חור עינב פרופ' מנחם מוניקנדם
2010 הקשר בין גורמים אישיים, גורם בין-אישי וגורמים ארגוניים ובין שביעות רצון מהפעילות ההתנדבותית וההתמדה בה בקרב עובדים בחברות עסקיות המתנדבים בקהילה. MA ברזילי חלי
2010 גורמי רקע הקשורים להפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) בקרב ילדי פנימיות והקשר בין ההפרעה לבין התפקוד החברתי, הרגשי וההתנהגותי שלהם. MA בסרמן טלי פרופ' רמי בנבנישתי
2010 תפיסות של עובדים סוציאליים המטפלים בנפגעי נפש במסגרות שיקום על קשיים ודרכי התמודדות. MA גבאי פזית
2010 תפיסות וחוויות של נהיגה ובטיחות בדרכים בקרב נשים חרדיות בישראל. MA גוגנהיים נגה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2010 עמדות וכוונות התנהגות של עובדים סוציאליים כלפי אלימות אינטימית המופנית כלפי נשים זקנות מול אלימות אינטימית המופנית כלפי נשים צעירות. MA יחזקאל רחלי פרופ' ליאת איילון
2010 ניבוי העצמה בקרב מתנדבות: מודל אקולוגי. MA מגידנה חופית פרופ' ליאת קוליק
2010 גורמי סיכון והגנה להתנהגויות בעייתיות בקרב חניכים בפנימיות טיפוליות. MA מלקמן ערן פרופ' ליאת קוליק
2010 אנשים המתמודדים עם מחלות נפשיות: חוויותיהם בעולם העבודה – מחקר איכותני. MA נויברגר טל פרופ' נחמי באום
2010 הקשר בין חשיפה עצמית, אסטרטגיות תרבות ואוריינטציית עתיד לבין הסתגלות עולים מאתיופיה לישראל. ניתוח משווה בין גברים ונשים. MA עמית יונית פרופ' ליאת קוליק
2010 נטילת סיכונים כללית ונהיגה מסוכנת בגיל ההתבגרות: תרומתם של חרדת מוות וסגנון התקשרות. MA פורת-זימן ג'ינה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2010 הערכת תכנית העצמה "From Caregiver to Shoulder-Giver" לעובדות סיעוד מנפאל בישראל. MA פלג מאיה פרופ' ליאת איילון
2010 בחינת תפיסות חברתיות של ילדים ישראלים ממוצא אתיופי וילדים שאינם ממוצא אתיופי על פי משתני רקע ומאפיינים משפחתיים. ניתוח באמצעות ציורי ילדים. MA קאפח רעות ד"ר טובה ידידיה
2010 הקשר בין חומרת המחלה לבין סימפטומים פוסט-טראומתיים בקרב חולי סרטן ריאה: תרומתם של הערכת משמעות של המחלה, ייחוס סיבתיות ותמיכה חברתית. MA קליין אירית פרופ' ורדה סוסקולני
2010 השפעת בולטות ערכים על הנכונות ליטול סיכונים בנהיגה בקרב נהגים צעירים. MA משלוף פארן יפעת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2010 תפיסת האפקטיביות של פעילים קהילתיים והגורמים התורמים לה. Ph.D בן-צור נוית פרופ' חיה יצחקי
2010 אירועים מקדימים ותבניות של התאבדות בפסיכוזה באפיזודה ראשונה. Ph.D בקשט שלי פרופ' יונתן רבינוביץ
2010 התנהגות הורית ופוטנציאל התעללות בילדים. Ph.D הראל גלית
2010 הקשר בין משאבים אישיותיים וחברתיים לפעילות קהילתית ורווחה אישית בקרב פעילים קהילתיים בחברה החרדית. Ph.D זנבר לאה פרופ' חיה יצחקי
2010 אבות ואימהות: תרומתם של ההורה, הילד והסביבה לסגנון ההורות. Ph.D מלחי קרן פרופ' רחל דקל
2010 אבדן משאבים, ערכים אישיים והתפתחות מצוקה בקרב נפגעי טרור ישראלים, ותיקים ועולים חדשים. Ph.D פאס הסתר
2010 המשמעות שמעניקים זוגות דתיים לאומיים לתקופת טרום הנישואין, לתהליך המעבר לנישואין ולתקופת הנישואין הראשונה. Ph.D שלו עפרה
2009 ההבדל בין משתמשים לרעה בקנביס לבין מכורים לאופייטים בחרדה ובכמיהה לסם בעקבות גרייה תת סיפית לאור תאוריית יחסי אובייקט. MA אמסילי אורן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2009 הקשר בין חשיפה קודמת לאירועים טראומטיים, מסוגלות עצמית ותמיכה חברתית לבין תחושת המצוקה בקרב אנשים הפונים בבקשת עזרה נפשית. MA אפשטיין ריטה פרופ' ורדה סוסקולני