עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2010 אבות ואימהות: תרומתם של ההורה, הילד והסביבה לסגנון ההורות. Ph.D מלחי קרן פרופ' רחל דקל
2010 אבדן משאבים, ערכים אישיים והתפתחות מצוקה בקרב נפגעי טרור ישראלים, ותיקים ועולים חדשים. Ph.D פאס הסתר
2010 המשמעות שמעניקים זוגות דתיים לאומיים לתקופת טרום הנישואין, לתהליך המעבר לנישואין ולתקופת הנישואין הראשונה. Ph.D שלו עפרה
2009 ההבדל בין משתמשים לרעה בקנביס לבין מכורים לאופייטים בחרדה ובכמיהה לסם בעקבות גרייה תת סיפית לאור תאוריית יחסי אובייקט. MA אמסילי אורן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2009 הקשר בין חשיפה קודמת לאירועים טראומטיים, מסוגלות עצמית ותמיכה חברתית לבין תחושת המצוקה בקרב אנשים הפונים בבקשת עזרה נפשית. MA אפשטיין ריטה פרופ' ורדה סוסקולני
2009 תרומתם של המשאבים דיפרנציאציה של העצמי, ערך עצמי מקצועי, תמיכת עמיתים ואירועי-חיים לזליגתם של תשישות מקרבה ושחיקה אל חיי נישואין בקרב עובדים סוציאליים. MA ברקוביץ'-קורמוש מיכל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2009 "להתבגר ולהתגבר" – בני נוער לאחר מלחמת לבנון השנייה: הקשר בין מאפייני החשיפה, הפינוי מהבית והאקלים הבית ספרי לתגובות המצוקה שנה לאחר סיום המלחמה. MA גרין אוהד פרופ' רחל דקל
2009 חוויות ילדותם של ילדי פסיכותרפיסטים: השפעת המגדר של ההורה והילד. MA הכהן גרין יעל פרופ' נחמי באום
2009 הקשר בין ייצוגי אם מופנמים, זהות התפקיד המגדרי וסגנון הזהות העצמית לבין הדאגה למשקל ולתורת הגוף, בקרב נערות מתבגרות. MA יפתח דגנית
2009 היבטים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי. MA יצחקי יעל פרופ' חיה יצחקי
2009 לקום כל בוקר מחדש: תהליך התמודדותם של חולי טרשת נפוצה. MA כהן (ריזל) עמיטל
2009 זהות מגדרית של מטפלים סיעודיים מהפיליפינים והשפעתה על תפיסת התפקיד שלהם. MA קניאל הר-זהב מירי פרופ' ליאת איילון
2009 תפיסת עוני ותפיסת שירות של עובדים סוציאליים. MA פ"ח רחל פרופ' מנחם מוניקנדם
2009 הקשר בין משתנים אישיים ומערכתיים ובין תפיסות עוני של רופאים ראשוניים. MA שר-שלום מירב פרופ' מנחם מוניקנדם
2009 הקשר בין אינטליגנציה רגשית וסגנונות התקשרות לבין תגובות רגשיות ויכולת אמפתית בהתמודדות במצבי לחץ. Ph.D אורינג-כהן רחל
2009 ניבוי של התקף פסיכוטי על פי מאפיינים קוגנטיביים והתנהגותיים של מתבגרים. Ph.D זרם אולמן ורדית פרופ' יונתן רבינוביץ
2009 ריבוי דמויות התקשרות: הקשר שבין יחסי אחאים ויחסי הורה-ילד בילדות לבין יחסי הנישואין בבגרות. Ph.D כידן איריס
2009 אפיונים וצורות התמודדות של אמהות שילדיהן עם אוטיזם ומטופלים בגישת ABA. Ph.D לוין-גונן רקפת ד"ר חיה שוורץ
2009 הקשר בין התקשרות, אלקסיתמיה (Alexithymia), מנגנוני הגנה ותפיסת המחלה, לאופן ההתמודדות והבריאות הנפשית של חולי ספחת (Psoriasis) בישראל. Ph.D סגל-קינר שמואל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2009 מנבאי נשירה מטיפול בקרב מכורים בקהילות לנפגעי סמים: ילידי הארץ לעומת ילידי חבר העמים. Ph.D רנץ שינדלר רבקה
2008 שינוי מדיניות חברתית: הקשר בין מאפייני קואליציות לשינוי מדיניות חברתית לבין אפקטיביות התערבות הקואליציות. MA אביב ענבל
2008 בולטות מוות, משיכה מינית וכמיהה לסם. MA גונן-כהן קרן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2008 הקשר בין תפיסת אבדן, תהליך התאבלות ותמיכה חברתית לבין החלמה בקרב בני אדם המתמודדים עם מחלת נפש. MA דקל שושנה פרופ' נחמי באום
2008 הקשר בין יישום גישת "מוכוונות לקוח" לבין העצמה פסיכולוגית, רווחה אישית ושילוב בקהילה בקרב אנשים עם נכויות הפעילים בהתנדבות. MA ויקסלבאום יואב ד"ר חיה שוורץ
2008 מודל אקולוגי להסבר הסתגלות האישה למערכת הנישואין. MA חבושה מורגנשטרן חגית פרופ' ליאת קוליק