עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2008 מודל אקולוגי להסבר הסתגלות האישה למערכת הנישואין. MA חבושה מורגנשטרן חגית פרופ' ליאת קוליק
2008 הקשר בין ערכים, מוטיבציות ואישיות לבין סגנון נהיגה. MA יחיאל דליה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2008 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי וחשיפה לגורמי דחק לבין דכאון בגילאים שונים בבגרות. MA מילוא אלעד פרופ' ורדה סוסקולני
2008 מטפלים באלימות במשפחה: תרומת המשאבים הפנימיים, החברתיים והארגוניים לטראומטיזציה. Ph.D בן פורת ענת פרופ' חיה יצחקי
2008 הסתגלות בקרב נשים יוצאות אתיופיה: תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים. Ph.D לוי דרורית פרופ' חיה יצחקי
2008 העברה בין-דורית והתפתחות של סגנונות נהיגה בקרב צעירים. Ph.D מילר גילה
2008 התנהגות אלימה בקרב בני נוער בצל הטרור ואיום הפינוי: תרומתם של גורמים אישיים וסביבתיים. Ph.D סולומון מרב פרופ' חיה יצחקי
2007 הסתגלות וצמיחה בצל הטרור: תרומתם של עוצמת החשיפה, משאבים פנימיים וסביבתיים. Ph.D טופילסקי טלי פרופ' חיה יצחקי
2007 מחלת נפש של ילד כסוד משפחתי: הקשר בין גילוי הסוד, לבין רווחתה הנפשית של האם. MA אלקן מאיה פרופ' ורדה סוסקולני
2007 הקשר שבין סגנון הורות וגיבוש זהות לבין הפרעות התנהגות בקרב בני נוער עולים מבריה"מ לשעבר וילידי הארץ. MA בילו רינת פרופ' ריקי פינצי-דותן
2007 התנהגות מינית ושביעות רצון מינית בקרב רווקים ורווקות בישראל: תרומתם של הערכה עצמית כללית, דימוי גוף והערכה עצמית מינית. MA דורון שירה ד"ר דוד ריבנר
2007 הערכה עצמית, שליטה ופעילות בקהילה כמנבאים רווחה אישית ויכולת מנהיגות בקרב אמהות חד הוריות. MA הראל רוני ד"ר חיה שוורץ
2007 התמודדות קבוצתית עם מוות בקבוצת תמיכה באינטרנט לחולי סרטן ולבני משפחותיהם. MA ובר דניה פרופ' נחמי באום
2007 הקשר בין תכניות הכשרה לפיתוח מנהיגות, משאבים אישיים וסביבתיים, לבין יכולת מנהיגות קהילתית ורווחה אישית. MA מזרחי חיים תמנע
2007 "שערו של הגן האמהי": השפעתם של איפיוני אם על מעורבות האב בטיפול בילדיו. MA צורף הרגיל חני פרופ' ליאת קוליק
2007 הקשר בין גיבוש זהות חברתית-תרבותית ודפוסי התקשרות לבין יכולת אינטימית ובחירת בן זוג בבגרות אצל אנשים עם לקויות שמיעה. MA שבורון הילה פרופ' ריקי פינצי-דותן
2007 מועילות "התערבות קבוצתית המשכית" (על בסיס תשאול) במניעת התפתחות תסמונת פוסט טראומטית לאחר לחימה: תרומת סגנון ההתמודדות הרפרסיבי MA שובל יעל פרופ' רחל דקל
2007 הסתגלות והתמדה בקרב חולי CF: תרומתם של חומרת המחלה, תחושת הקוהרנטיות, תפיסת המעורבות ההורית ומעורבות הצוות הרב מקצועי. MA שלו קרן פרופ' ליאורה פינדלר
2007 הבדלים בשכיחות ובמהלך מחלה של סכיזופרניה בין מהגרים ללא-מהגרים במאגר מידע ארצי. Ph.D ורבלוף נעמי פרופ' יונתן רבינוביץ
2006 הקשר בין מודעות עצמית לבין התגובה לאזכור מוות ולזמינות מחשבות הקשורות למוות. MA הופמן-נוי עדי פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2006 משאבי התמודדות והסתגלות לגירושין בקרב אימהות חילוניות ודתיות - מודל אקולוגי. MA היינה-כהן אתי פרופ' ליאת קוליק
2006 הקשר בין אופטימיות וערך עצמי מקצועי למשמעות בחיים וצמיחה אישית לאור המפגש היום-יומי עם מוות בעבודת צוות רב מקצועי. MA ויינטרוב עדי פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2006 השפעת אזכור המוות ואזכור רגש חיובי על קבלה חברתית של מתבגרים עם נכויות - תפקידו של סגנון ההתקשרות. MA ארנפרוינד-הגר אחינעם פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2006 סבים וסבתות לפגים: תרומתם של מאפיינים אישיים, מאפיינים משפחתיים ומאפייני התינוק הפג לתמיכה הניתנת על ידי הסבים והסבתות לאחר הלידה. MA בנדט חיה פרופ' ליאורה פינדלר
2006 תפיסת האבהות בקרב גברים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית: תרומתם של סגנונות ההתקשרות. MA בן שחר הדי פרופ' רחל דקל