עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2012 יש חיים בשוליים: על הקשר בין עוני כלכלי, חסכים והדרה חברתית וביטוי במציאות הישראלית Ph.D הרון נעמה
2012 הקשר בין מאפייני אלימות, תחושת שליטה והורות, בקרב נשים מוכות. MA אלון ברלב מיכל פרופ' רחל דקל
2012 הוצאת ילדים מהבית בצו בית משפט: קולותיהם של אבות MA נגבי אירית פרופ' נחמי באום
2012 תרומתם של מאפייני מערכת העבודה-משפחה ושביעות הרצון הזוגית והמינית להסבר הרווחה הנפשית בקרב משפחות שני מפרנסים. MA סרור מורן פרופ' ליאת קוליק
2012 בריאות נפשית של אמהות לילדים עם סוכרת מסוג 1: תרומתם של הערכה קוגניטיבית, משאבי התמודדות וחשיפת דבר המחלה לאחרים. MA זיו בנבנישתי ענבר פרופ' ורדה סוסקולני
2012 הקשר בין מפגשיהם של הילדים השוהים בקלטי חירום ובמרכזי חירום עם הוריהם הביולוגיים, נוכחותם של אחיהם ומשך השהות במסגרות אלה, לבין התנהגויותיהם המופנמות והמוחצנות MA מעין טוביאנה-חביב
2012 הקשר בין אוריינטציות ההתקשרות ותפיסת התמיכה החברתית לבין הכרת תודה מנקודת מבטן של אימהות וסבתות: השוואה בין עולות מחבר העמים לישראליות ותיקות. MA מדבינסקי ז'אנה פרופ' ליאורה פינדלר
2012 יחסי עובדים זרים מהפיליפינים עם זקנים בטיפולם, לאור תפיסתם את ערכי הטיפול בארץ מוצאם וחוויות הטיפול שלהם במשפחתם. MA אשכנזי אורנה פרופ' ליאת איילון
2012 העברה בין דורית של התנהגות הורית בקרב נכדות לניצולי שואה והקשרה לחוויית היחס האימהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ואיכות חיי הזוגיות. MA כרמל שלי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 מוכנות לחיים עצמאיים ולשירות צבאי או לאומי, תפיסת העתיד והערכת הצרכים לעתיד של צעירים יהודים מסיימי תיכון בישראל MA שושן שרה פרופ' רמי בנבנישתי
2012 השפעות התרגום במהלך טיפול על מתורגמנים לשפת סימנים ישראלית. MA אבוגוב נועה
2012 אובדן מעורפל בקרב בנות זוג של לוחמים במלחמת לבנון השנייה. MA לוינשטיין יואב פרופ' רחל דקל
2012 משתנים המסבירים את מעורבות האב בגידול ילדיו: ניתוח משווה על פי מובחנות עצמית של האב, סביבת מגורים ושלבי התפתחות הילד. MA שדה עידית פרופ' ליאת קוליק
2012 פיצול והשלכה בפניות חוזרות לשירות המקוון של ער"ן: הסיטואציה הסכיזו-פרנואידית. ון קרפלד אורי פרופ' מנחם מוניקנדם
2012 שביעות רצון מהעבודה ותחושת רווחה בקרב עובדות סוציאליות חרדיות וחילוניות: תרומתם של משאבים אישיים, ארגוניים וקהילתיים. MA גוטשטיין רחל
2011 הקשר בין תפקוד חינוכי והישגים לימודיים של חניכי פנימיות רווחה לבין מאפייניהם ותפקודם הרגשי וההתנהגותי. MA אלתרמן-שאשא יעל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 "העברה בין דורית" בקרב נשים השונות במקלטים לנפגעות אלימות, כמנבאת את תחושת השליטה והרווחה הנפשית. MA בן-עמי דוד ענבל פרופ' רחל דקל
2011 התערבויות התנהגותיות למניעת השמנת יתר בקרב ילדים ומתבגרים: מטה-אנליזה של ניסויים אקראיים. MA גולדברג-סובול שירה
2011 מאפייני הורים וקשר הורה-ילד כמנבאים מצב רגשי, התנהגותי ותפקוד חברתי של ילדים ומתבגרים בפנימיות בישראל. MA חדד נתנאל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 תחושת בדידות בקרב בוגרים צעירים המתפקדים ברמת אינטליגנציה נמוכה וחיים במסגרת דיור בקהילה: תרומתם של רמת תפקוד, התקשרות ותמיכה חברתית. MA חסיד עדי
2011 דילמת המחויבות של העובד הסוציאלי במוסד הסיעודי. MA לב שגית פרופ' ליאת איילון
2011 במי נעזרים עניים? הקשר בין תפיסת עוני עצמית לדפוסי השימוש בשירותים וברשת חברתית. MA לכר דרור דקלה פרופ' מנחם מוניקנדם
2011 השוואה בין-תרבותית של סגנונות הורות של מהגרות עבודה בתל-אביב. MA ממן נועה פרופ' רמי בנבנישתי
2011 קורבנות בני נוער ל"בריונות אלקטרונית": שכיחות, מאפיינים, והקשרים שלה עם קורבנות ל"בריונות מסורתית", מאפייני רקע, דימוי עצמי, ושביעות רצון מהחיים. MA ניר מיכל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 הקשר בין גורמי הדחק שבטיפול לבין דיכאון בקרב בני משפחה המטפלים בקשישים בבית: גורמים מסבירים. MA נתיב יעל פרופ' ורדה סוסקולני