עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2013 אבהות במצב של סיכון בטחוני Ph.D פגורק-אשל שירה פרופ' רחל דקל
2013 מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות: גורמים אישיים וסביבתיים המנבאים את מצבם על סף ולאחר מעברם לבגרות Ph.D סולימני יפית פרופ' רמי בנבנישתי
2013 דפוסי התקשרות בקרב חולי סוכרת 2 ומשתנים קוגניטיביים חברתיים ונפשיים כמסבירים היענות לטיפול עצמי ואיזון סוכרת Ph.D כנעני אברבנל ליזה פרופ' ורדה סוסקולני
2013 תהליכי שיפוט וקבלת החלטות של צוותים להגנת הילד במרכזים רפואיים ושל פקידי סעד לחוק הנוער בקהילה, לגבי ילדים שיש לגביהם חשד להתעללות והזנחה Ph.D ידוב מרב פרופ' רמי בנבנישתי
2013 אקלים בית ספרי כמתווך, ממתן ומפצה על הקשר בין רקע חברתי כלכלי לבין הישגי התלמידים Ph.D ברקוביץ' רות-אלה פרופ' רמי בנבנישתי
2013 התנסויותיהם של מטפלים עם מטופלים יוצאי ברה"מ לשעבר MA בן דב קראוז ענת
2013 חוויתם של ילדים שגורשו מגוש קטיף וצפון השומרון MA אנקרי יואב פרופ' נחמי באום
2013 הקשר בין קבלת החלטה אישית או כפויה לפרוש מהעבודה, גיל הפרישה, עמדות כלפי הזקנה ותפיסת יחס גילני בעבודה לבין רווחה נפשית ודימוי עצמי בקרב פורשים גברים. MA פלנר דנה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין תמיכה חברתית ונכונות לבקש עזרה לבין צמיחה פוסט-טראומטית בקרב מכורים 'נקיים' מסמים ומאלכוהול MA חרוש אייל ד"ר שרה פרידמן
2013 מאפיינים של משפחות המועמדות להיות משפחות אומנה MA זכריה אתי פרופ' רמי בנבנישתי
2013 צמיחה אישית בקרב הורים וסבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית: תרומתן של אוריינטציית ההתקשרות, יחסי משפחה ותמיכה חברתית. צור שוורץ דנית פרופ' ליאורה פינדלר
2013 תפקוד הורי וקבלה – דחייה הורית בקרב אימהות לילדים בגיל טרום ביה"ס: הקשרים לקשר שחוו האימהות עם אמן בילדותן, טראומה של התעללות בילדות ומערכת ה-caregiving. MA בן חיים שמרית
2013 נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים: השוואה בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות בשליטה עצמית, תחושת סכנה ודיכאון. MA כתורה עולא
2013 נקודת המבט של הורים זקנים על חווית המגורים המשותפים עם ילדיהם הבוגרים ששבו הביתה. MA שוורץ יהודית פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין מוצא עדתי לבין עמדות של אלמנות זקנות כלפי פרק ב' בזוגיות. MA כהן שלקוביץ נעה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין סגנון ההתקשרות של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד לבין סוג התירבות ותחושת הבדידות שלהם. MA רהט דריהם נגה פרופ' ליאת איילון
2013 אבהות למתבגרים: תרומתם של חווית האבהות בילדות, מערכת ה-caregiving, תפיסת המסוגלות ההורית ומאפייני הילד למעורבות ולמתן חום אבהי MA גליק גולופסט ציפי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2013 אמהות לילדים בגיל החביון: תרומתם של חוויות ילדות ודיפרנציאציה של העצמי לסגנון הורות ולתפיסת לחץ באמהות. MA צברי שיפעת
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה: תרומת השהייה במקלט והמצוקה הנפשית לשינוי בסגנון ההורות. MA יפעת בליך
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה במקלטים: תרומת המשאבים הסביבתיים והאישיותיים לירידה במצוקה הנפשית. MA ד'צקובסקי יוליה
2013 הורות בקרב אנשים עם/ללא הפרעת דחק פוסט טראומטית: תרומתם של סגנון התקשרות, מצוקה נפשית וצמיחה פוסט טראומטית. MA הרשקוביץ מיכל ד"ר שרה פרידמן
2012 אבהות לילדים בגיל הרך: הקשרה לתפיסת היחס האבהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ומערכת ה-caregiving. MA עזרא אריאל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 עובדות סוציאליות המטפלות בנערות במצוקה: הקשר בין גורמים אישיים וגורמים מקצועיים-ארגוניים לבין טראומטיזציה משנית, תפיסת אפקטיביות הטיפול, שחיקה וצמיחה פוסט טראומטית. Ph.D דגן קרן פרופ' חיה יצחקי
2012 בין לקות לתפקוד של ילד עם שיתוק מוחי: תרומתם של אוריינטציית ההתקשרות, אופני מתן העזרה ושביעות הרצון מהנישואין של אמו Ph.D אלעד דינה
2012 צמיחה אישית במעבר להורות לאחר טיפולי פריון. Ph.D בר-שוע אתי פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי