עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2015 תרומת עומס טיפולי, הקשר ההורי ותמיכה חברתית למצוקה הנפשית של אימהות חרדיות לילדים חולי סרטן. MA ברזסקי מיכל פרופ' רחל דקל
2015 שביעות רצון מהחיים ותחושת רווחה כלכלית בקרב הורים חדשים – תרומתם של משתני אישיות, תפיסת האיום הכלכלי, רגשות חיוביים ושליליים ואיכות הקשר הזוגי. MA שפיר אדיר ד"ר שירלי בן-שלמה
2015 שביעות רצון מהחיים ומשמעות בחיים במעבר להורות ראשונה: תרומתם של משתנים אישיים ואישיותיים, תמיכה חברתית ותפיסת הדחק בהורות. MA יוזוק קרן ד"ר שירלי בן-שלמה
2015 מבט רטרוספקטיבי על ותיקי מלחמת יום כיפור שפנו לעזרה, שלושים שנה ויותר לאחר המלחמה: סימפטומים, חשיפה לקרב, ושימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים. MA כהן גד פרופ' רחל דקל
2015 מהגרי עבודה העוסקים בסיעוד וזקנים סיעודיים. Ph.D גרין אוהד פרופ' ליאת איילון
2014 נפגעות אלימות במשפחה השוהות במקלט: הקשר בין מאפייני האלימות, מצבן הנפשי, ציפיות וחוויות במקלט למשך השהות ויעדי היציאה. MA משולם אפרת פרופ' רחל דקל
2014 הקשר בין משאבים אישיים, משפחתיים וחברתיים למידת הנכונות לשימוש בשירותים פורמאליים ובלתי-פורמאליים בזקנה בקרב צעירים, בני דור ביניים וזקנים Ph.D לאוף-רוזנברג ליאת
2014 התנהגויות של עובדים סוציאליים בנוגע לאיתור ודיווח על נפגעי אלימות שהם אנשים עם נכויות Ph.D מורלי-שגיב דיצה ד"ר חיה שוורץ
2014 השפעת המודעות למוות על נטילת סיכונים – תפקידן של תפיסות עולם תרבותיות Ph.D כץ - בן-עמי ליאת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2014 הקשר בין התמכרות האב לסמים לתפקודה ההורי של האם וסיפוקה מההורות Ph.D אלמוג-עובדיה חני
2014 נשים נפגעות אלימות: טראומה מוקדמת בילדות, דפוסי השינוי בדחק הפוסט-טראומטי, ויעד היציאה מהמקלט. MA שקד עומר צבי פרופ' רחל דקל
2014 פחד ממוות בתקופת המעבר להורות והשפעת בולטות מוות על תחושת היעילות ההורית Ph.D מי-זהב ורד פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2014 "יחסי אחאים" בין מטופלים במחלקה פסיכיאטרית Ph.D באום-מזרחי עדי
2014 תפיסות של זקנה מוצלחת ומוות טוב בקרב זקנים הנוטים למות במחלקה סיעודית מורכבת MA שמיר הדס פרופ' ליאת איילון
2014 הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים של מטפלים לבין יצירת הברית הטיפולית ורגשות המטפל כלפי "מטופל קשה" Ph.D גור-אריה נועה
2014 תפיסת הזהות הגברית בקרב אוכלוסייה של חיילים לשעבר שפיתחו פוסט טראומה על רקע השתתפות בקרב. MA גילבר אוהד פרופ' רחל דקל
2014 הבדלים בתחושותיהם החיוביות והשליליות של מטפלים עיקריים בבן משפחה זקן לנוכח קבלת סיוע ממטפלים זרים או ישראלים. MA נבו עוזיאל פרופ' ליאת איילון
2014 איכות חיים לאחר אירוע טראומטי חד פעמי: הקשר בין תסמינים פוסט טראומטיים לאיכות חיים, התיווך של דיכאון את קשר זה, והקשר בין סוגי טיפול שונים ומועדי טיפול שונים לשינויים באיכות החיים. MA מנדלבוים עפרה ד"ר שרה פרידמן
2013 תפקיד הסבות בקרב סבים וסבתות ערבים ויהודים בישראל: תרומתם של רמת הדיפרנציאציה האישית, הלכידות המשפחתית ויכולת ההסתגלות לשינויים. MA אבו עמשה חולוד פרופ' ליאורה פינדלר
2013 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין היענות לטיפול עצמי בקרב חולי סוכרת סוג 2: מה מסביר את הקשר? MA שביט אפרת פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הבדלי מגדר בקשרים שבין תפיסת המחלה, תמיכה חברתית ודיכאון בקרב חולי פרקינסון MA לאופמן מלכין ורד פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הסתגלות אישית וזוגית בקרב זוגות שפונו מגוש קטיף Ph.D פחימה שלומית פרופ' רחל דקל
2013 אבהות במצב של סיכון בטחוני Ph.D פגורק-אשל שירה פרופ' רחל דקל
2013 מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות: גורמים אישיים וסביבתיים המנבאים את מצבם על סף ולאחר מעברם לבגרות Ph.D סולימני יפית פרופ' רמי בנבנישתי
2013 דפוסי התקשרות בקרב חולי סוכרת 2 ומשתנים קוגניטיביים חברתיים ונפשיים כמסבירים היענות לטיפול עצמי ואיזון סוכרת Ph.D כנעני אברבנל ליזה פרופ' ורדה סוסקולני