עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2016 בני נוער בתנועת נוער הצופים: הקשר בין רמת החשיפה לטרור 'במבצע עמוד ענן', הערכה העצמית ורשתות תמיכה חברתיות לבין מצוקה פוסט טראומטית MA סלטי נורית ד"ר ענת בן-פורת
2016 השפעת מפגשים של סטודנטים המסתייעים בכלבים ובארנבונים עם זקנים על רווחתם הנפשית של הזקנים Ph.D קורינאלדי תומר פרופ' ליאת איילון
2015 המעורבות האבהית וגילוי חום של אבות המתמודדים עם מחלת נפש בהשוואה לאבות שאינם בטיפול פסיכיאטרי: תרומתם של תפיסת היחס האבהי בילדות, מערכת ה-caregiving, תמיכה חברתית ומאפייני מזג הילד. MA דיין גזית אפרת פרופ' ריקי פינצי-דותן
2015 תפיסת דחק, הערכה קוגניטיבית ושליטה עצמית בקרב נשים עם/ללא ילדים, הנמצאות בשלבים הראשונים של טיפולי פריון ותרומתם למשמעות בחיים ולשביעות רצון מהחיים. MA פסקל מור
2015 זרים בישראל: הקשר בין תפיסת איום, תחושת שליטה בחיים ומשאבים קהילתיים, לבין מדדי מרחק חברתי כלפי זרים ותחושת רווחתם האישית של תושבים ותיקים משכונות מוחלשות בישראל. MA קלניצקי מור
2015 תרומתם של משתנים אישיים ותמיכת אם לבריאותן הנפשית של נשים צעירות ומבוגרות הנמצאות בתחילתם של טיפולי פריון. MA סקבירסקי ורה
2015 תרומת השילוב בין ההתערבות הפרטנית וההתערבות הקהילתית להסבר ממדי חוסן נפשי בקרב פעילים בעלי מוגבלויות. MA ברדה וטורי ריקי פרופ' ליאת קוליק
2015 הקשר בין תפיסת המסוגלות ההורית ומערכת ה-caregiving לבין מעורבות אבהית וגילויי חום לעומת דחייה: השוואה בין אבות המתמודדים עם מחלת נפש, לבין אבות שאינם מטופלים פסיכיאטרית. MA בורוש טלי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2015 תרומתם של דיפרנציאציה של העצמי, מערכת ה-caregiving וחרדות פרידה אימהיים למאפייני הורותן של אימהות גרושות – התפקיד הממתן של תיאום בהורות עם האב. MA חזקיה ורד פרופ' ריקי פינצי-דותן
2015 הקשר בין תפיסת המחלה, שליטה עצמית ותמיכה חברתית לבין מצוקה נפשית בקרב חולי סרטן מערכת העיכול: השוואה בין גברים לנשים. MA זלקין אנה פרופ' ורדה סוסקולני
2015 צמיחה אישית של אמהות בעקבות מעבר ילדיהן לכיתה א': תרומתם של משתנים אישיים, סביבתיים ותפיסתיים של האם ומאפיינים התנהגותיים של הילד. MA זסלבסקי-שובה לובה (ליובוב) ד"ר שירלי בן-שלמה
2015 תקופת ה"בגרות בהתהוות" בקרב בוגרי פנימיות בישראל: המשאבים האישיים והסביבתיים המנבאים תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות כארבע שנים לאחר סיום השהות Ph.D רפאלי תהילה פרופ' רמי בנבנישתי
2015 חוויית האימהות לתינוקות בקרב נשים יוצאות אתיופיה בנות הדור הראשון והשני להגירה Ph.D ניסן רוית פרופ' נחמי באום
2015 משמעות החיים בקרב צעירים עם וללא שיתוק מוחין. Ph.D כהן רוית פרופ' ליאורה פינדלר
2015 תקיפה מינית בתוך המשפחה ומחוצה לה: הקשר שבין מאפייני התקיפה המינית לבין איכות חיי הזוגיות. Ph.D גונן קרן
2015 פנטזיית הצלה של מטפלים Ph.D שרון מיכל פרופ' נחמי באום
2015 הסתגלות בני הזוג לאחר השתתפות הגבר במלחמה: תפקידן של התקשרות, אמפתיה והתמודדות דיאדית. Ph.D סבטליצקי ולאד פרופ' רחל דקל
2015 חשיפה לטרור מתמשך: סוג ומידת השייכות לקהילה כממתנים מצוקה פוסט טראומטית וויסות רגשי MA פרנקל מעין פרופ' רחל דקל
2015 הקשר בין תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות לבין דיכאון ואיזון גליקמי בקרב מתבגרים עם סוכרת מסוג 1. MA שדה קראוס יערה פרופ' ורדה סוסקולני
2015 מחוויותיהן של בנות שאימהותיהן מטופלות על ידי עובדות זרות. MA ברות הרפז נעמי פרופ' נחמי באום
2015 מטפלים בילדים נפגעי התעללות: גורמים התורמים לטראומטיזציה משנית, צמיחה ותפיסת אפקטיביות הטיפול בקרב עובדים סוציאליים לחוק הנוער והמשפחה. Ph.D וייס דגן שלומית
2015 הקשר בין חשיפה לחולי ותמותה וטראומטיזציה משנית לבין צמיחה אישית ושביעות רצון מהחיים בקרב אנשי צוות רפואי בבית החולים – תפקידם הממתן של דיפרנציאציה של העצמי ותמיכה חברתית. MA אבו שרקייה סלאם פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2015 הקשרים בין העדפה מקצועית, הכשרה מקצועית ומאפיינים אישיים בקרב עובדים סוציאליים וסטודנטים לבין עמדתם כלפי הסיבות לעוני והדרכים להתמודדות עמו. MA קושמרין פרידה פרופ' רמי בנבנישתי
2015 השלכותיה של חשיפה ממושכת לאיום ביטחוני על הסתגלות הילד: תפקידם הממתן של סוג היישוב והקשר עם האם Ph.D טנג'יר גלי פרופ' רחל דקל
2015 בדידות בקרב צעירים בוגרי השמה חוץ ביתית והקשרים שלה עם רקע אישי, מצוקה, שביעות רצון מהחיים ותפקוד בבגרות צעירה MA שפילברג רעות פרופ' רמי בנבנישתי