עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2004 הקשר בין העיתוי והסיבות לסיום טיפול פסיכותרפויתי, תפיסת המטופל את תגובת המטפל להחלטתו לסיים את הטיפול ורגשות המטופל בסיום הטיפול. MA הראל גלית פרופ' דוד רועה
2004 השפעת בולטות מוות על תפיסת המשמעות בחיים – תפקיד הדת והאלמוות הסימבולי. MA ימין אושרת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2004 הקשר בין השתתפות של קבוצת מנהיגות נוער בתוכנית לשינוי עמדות כלפי אנשים עם נכויות, לבין שינוי עמדות, דימוי עצמי ומיקוד שליטה. MA כהן רונן ד"ר אהרן יורק
2004 מעורבות הורים לבנים ולבנות בוגרים הלוקים בפיגור שכלי וגרים במסגרות דיור קהילתי, והקשר לתפיסתם את מידת שביעות הרצון של הבן / הבת מהחיים. MA לוי רבינוביץ' דפנה ד"ר חיה שוורץ
2004 אובדן אח במהלך גיל ההתבגרות - עוצמת תגובות האבל, היכולת לאינטימיות ותפיסת משמעות החיים של האח השכול בבגרות. MA מגן לימור פרופ' רחל דקל
2004 הקשר בין תפיסת הלקוח את איכות שירות של שירותי הרווחה לבין תפיסת העוני שלו. MA סומך אתי פרופ' מנחם מוניקנדם
2004 הקשר בין גורמים סביבתיים ואישיים לבין אלימות בקרב בני נוער. MA סולומון אבן-חן מרב פרופ' חיה יצחקי
2004 הקשר בין הרכב ההנהלה בארגון וולונטרי למידת הלחץ, השליטה בקבלת החלטות והקונפליקט התפקידי של העובדים. MA פינק נורית ד"ר אהרן יורק
2004 התעללות רגשית בילדות, תפיסת היחס ההורי והשלכותיהם בבגרות. MA קרוא טובי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2004 דיכאון ותובנה למחלה בשלבי המחלה השונים אצל מטופלות הלוקות באנורקסיה נרווזה. MA רוט שירה פרופ' דוד רועה
2004 הקשר בין משאבים פנימיים וחיצוניים להסתגלותם של נוער מסביבות אקולוגיות שונות. Ph.D ליפשיץ-אלכאוי רחל פרופ' חיה יצחקי
2004 גודל משפחה-היבטים רגשיים של אם וילד. Ph.D סגל עופרה
2003 מסגרות דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי: הקשר בין רמת שיתוף הדיירים בתהליכי קבלת החלטות הקשורות למדיניות הפעלת המסגרת, אפשרות הבחירה שלהם ומידת שילובם בחיים הקהילתיים. MA בן-ארי שניידר אושרית ד"ר חיה שוורץ
2003 The use of projective drawings in identifying the typeof abuse in young children. MA בן נתן שרי פרופ' משה הלוי ספירו
2003 השפעת השהייה במקלט על תחושת העצמה של נשים מוכות. MA בן-פורת ענת פרופ' חיה יצחקי
2003 תחושת העצמתם ושביעות רצונם של בעלי תפקידים בקיבוץ בתקופת שינוי. MA ברפמן דורית פרופ' חיה יצחקי
2003 גברים המכורים לסמים ובנות זוגם: סגנונות התקשרות, אוטונומיה, סגנונות פתרון קונפליקטים ושביעות רצון ממיניות. MA רחמים דיאלוסק נאוה פרופ' רחל דקל
2003 מצוקה נפשית, דימוי עצמי, מיקוד שליטה ותמיכה חברתית בקרב בוגרים שגדלו במשפחה בה האב פגוע ראש. MA הורוביץ דורית פרופ' רחל דקל
2003 הקשר בין אובדנים מוקדמים וסגנונות התקשרות לבין ערך עצמי וצורך באינטימיות בגיל ההתבגרות בקרב ישראלים, ותיקים עולים מחבר העמים ועולים מאתיופיה. MA וייזר תמר פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 תגובות לחץ אצל ילדים בישובים בסיכוני ביטחון ואי וודאות. MA וינברגר אביבה פרופ' חיים גרנות
2003 קשר אם-בת במשפחות עולות מאתיופיה והסתגלותה האישית והחברתית של הנערה. MA כהן נעימה ד"ר דוד ריבנר
2003 השפעת בולטות המוות על קבלה חברתית של מתבגרים עם נכות – תפקידו הממתן של סגנון ההתקשרות. להב עפרה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 איכות חייהם של אנשים הלוקים בעיוורון בגילאי 20-50 המועסקים במפעלים מוגנים בישראל. MA מורגנשטרן חנה פרופ' אריק רימרמן
2003 הקשר בין מעורבות והשתתפות בפיתוח מחשוב בארגוני אנוש בארץ לבין שביעות רצון ממחשוב. MA נסימי מיכל פרופ' מנחם מוניקנדם
2003 שחיקה ומחוייבות ארגונית בקרב עובדי הוראה במפתן. MA עזר סינדי פרופ' ריקי פינצי-דותן