עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2003 תחושת העצמתם ושביעות רצונם של בעלי תפקידים בקיבוץ בתקופת שינוי. MA ברפמן דורית פרופ' חיה יצחקי
2003 גברים המכורים לסמים ובנות זוגם: סגנונות התקשרות, אוטונומיה, סגנונות פתרון קונפליקטים ושביעות רצון ממיניות. MA רחמים דיאלוסק נאוה פרופ' רחל דקל
2003 מצוקה נפשית, דימוי עצמי, מיקוד שליטה ותמיכה חברתית בקרב בוגרים שגדלו במשפחה בה האב פגוע ראש. MA הורוביץ דורית פרופ' רחל דקל
2003 הקשר בין אובדנים מוקדמים וסגנונות התקשרות לבין ערך עצמי וצורך באינטימיות בגיל ההתבגרות בקרב ישראלים, ותיקים עולים מחבר העמים ועולים מאתיופיה. MA וייזר תמר פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 תגובות לחץ אצל ילדים בישובים בסיכוני ביטחון ואי וודאות. MA וינברגר אביבה פרופ' חיים גרנות
2003 קשר אם-בת במשפחות עולות מאתיופיה והסתגלותה האישית והחברתית של הנערה. MA כהן נעימה ד"ר דוד ריבנר
2003 השפעת בולטות המוות על קבלה חברתית של מתבגרים עם נכות – תפקידו הממתן של סגנון ההתקשרות. להב עפרה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 איכות חייהם של אנשים הלוקים בעיוורון בגילאי 20-50 המועסקים במפעלים מוגנים בישראל. MA מורגנשטרן חנה פרופ' אריק רימרמן
2003 הקשר בין מעורבות והשתתפות בפיתוח מחשוב בארגוני אנוש בארץ לבין שביעות רצון ממחשוב. MA נסימי מיכל פרופ' מנחם מוניקנדם
2003 שחיקה ומחוייבות ארגונית בקרב עובדי הוראה במפתן. MA עזר סינדי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2003 השפעת הנסיון וההכשרה המקצועית על יעילות תפקוד עובד סוציאלי בהתערבות במשבר בעת אירוע חבלני. MA פינקלשטיין חדוה פרופ' חיים גרנות
2003 הקשר בין אלטרואיזם לבין המוכנות לקבל לאור תיאורית ההתקשרות. MA שטרן יעל פרופ' ליאורה פינדלר
2003 הקשר בין העצמה,מיומנויות וערכים לבין עמדות כלפי AIV/AIDS בקרב עובדים סוציאלים ואחיות. Ph.D גרבר פנחס פרופ' חיה יצחקי
2003 השפעת העדר אב על התפקוד ההורי של בנים שגדלו ללא אבותיהם – יתומי צה"ל אבות לילדים בגיל הרך. Ph.D להמן שלומית פרופ' רחל לוי-שיף
2003 הקשר בין משתני תפקיד ושיתוף פעולה בין ארגונים לבין אפקטיביות בעבודה סוציאלית בקיבוצים. Ph.D מקרוס איילת פרופ' חיה יצחקי
2003 מודל רב מימדי לאיתור ילדים בסיכון: איתור סימפטומים התנהגותיים ביולוגיים וחברתיים דמוגרפים כמזהי סיכון של קיום התעללות בילדים. Ph.D פרחי משה פרופ' יונתן רבינוביץ
2003 הקשר בין תפקוד קוגנטיבי ותפקוד התנהגותי לבין משתנים אישיים, משפחתיים וסביבתיים. Ph.D שלזינגר תמר פרופ' יונתן רבינוביץ
2002 רמת הדחק של אמהות אומנות לילד עם פיגור שכלי והקשר שלה למשאביהן האישיים. MA אדם לילך
2002 תגובות רגשיות של קב"נים/יות לאיום בהתאבדות של חייל. MA אלרון דרור פרופ' חיים גרנות
2002 הורים לבנות גרושות: מצב רגשי ותפקודי לאחר גירושי הבת. MA אנקיסטר מיכל ד"ר שולמית אלבק
2002 אמהות גרושות חרדיות וחילוניות-רמת השחיקה הנפשית שלהן ותפיסתן את יחס החברה והמשפחה כלפיהן. MA בן-סימון פריש אלישבע ד"ר שולמית אלבק
2002 מקצועיות תפקיד האומנה. MA בראל מיכל ד"ר טובה ליכטנשטיין
2002 תפיסת איכות רצויה של תוכניות קהילתיות המופעלות ע"י עו"סים קהילתיים וקיומה בפועל (מחקר חלוץ). MA גפן אתי פרופ' מנחם מוניקנדם
2002 דיווח מיידי או מושהה בקרב נפגעות תקיפה מינית: טראומה, סימפטומים פסיכיאטרים ודיסוציאציה. MA דדיה מירב פרופ' חיה יצחקי
2002 עובדים סוציאליים העובדים בקיבוצים – הקשר בין משתני התפקיד ותחושת ההעצמה לבין תפיסת אפקטיביות התפקיד. MA דוברי ג'ניפר פרופ' חיה יצחקי