עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2004 התעללות רגשית בילדות, תפיסת היחס ההורי והשלכותיהם בבגרות. MA קרוא טובי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2004 דיכאון ותובנה למחלה בשלבי המחלה השונים אצל מטופלות הלוקות באנורקסיה נרווזה. MA רוט שירה פרופ' דוד רועה
2004 הקשר בין משאבים פנימיים וחיצוניים להסתגלותם של נוער מסביבות אקולוגיות שונות. Ph.D ליפשיץ-אלכאוי רחל פרופ' חיה יצחקי
2004 גודל משפחה-היבטים רגשיים של אם וילד. Ph.D סגל עופרה
2003 מסגרות דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי: הקשר בין רמת שיתוף הדיירים בתהליכי קבלת החלטות הקשורות למדיניות הפעלת המסגרת, אפשרות הבחירה שלהם ומידת שילובם בחיים הקהילתיים. MA בן-ארי שניידר אושרית ד"ר חיה שוורץ
2003 The use of projective drawings in identifying the typeof abuse in young children. MA בן נתן שרי פרופ' משה הלוי ספירו
2003 השפעת השהייה במקלט על תחושת העצמה של נשים מוכות. MA בן-פורת ענת פרופ' חיה יצחקי
2003 תחושת העצמתם ושביעות רצונם של בעלי תפקידים בקיבוץ בתקופת שינוי. MA ברפמן דורית פרופ' חיה יצחקי
2003 גברים המכורים לסמים ובנות זוגם: סגנונות התקשרות, אוטונומיה, סגנונות פתרון קונפליקטים ושביעות רצון ממיניות. MA רחמים דיאלוסק נאוה פרופ' רחל דקל
2003 מצוקה נפשית, דימוי עצמי, מיקוד שליטה ותמיכה חברתית בקרב בוגרים שגדלו במשפחה בה האב פגוע ראש. MA הורוביץ דורית פרופ' רחל דקל
2003 הקשר בין אובדנים מוקדמים וסגנונות התקשרות לבין ערך עצמי וצורך באינטימיות בגיל ההתבגרות בקרב ישראלים, ותיקים עולים מחבר העמים ועולים מאתיופיה. MA וייזר תמר פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 תגובות לחץ אצל ילדים בישובים בסיכוני ביטחון ואי וודאות. MA וינברגר אביבה פרופ' חיים גרנות
2003 קשר אם-בת במשפחות עולות מאתיופיה והסתגלותה האישית והחברתית של הנערה. MA כהן נעימה ד"ר דוד ריבנר
2003 השפעת בולטות המוות על קבלה חברתית של מתבגרים עם נכות – תפקידו הממתן של סגנון ההתקשרות. להב עפרה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2003 איכות חייהם של אנשים הלוקים בעיוורון בגילאי 20-50 המועסקים במפעלים מוגנים בישראל. MA מורגנשטרן חנה פרופ' אריק רימרמן
2003 הקשר בין מעורבות והשתתפות בפיתוח מחשוב בארגוני אנוש בארץ לבין שביעות רצון ממחשוב. MA נסימי מיכל פרופ' מנחם מוניקנדם
2003 שחיקה ומחוייבות ארגונית בקרב עובדי הוראה במפתן. MA עזר סינדי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2003 השפעת הנסיון וההכשרה המקצועית על יעילות תפקוד עובד סוציאלי בהתערבות במשבר בעת אירוע חבלני. MA פינקלשטיין חדוה פרופ' חיים גרנות
2003 הקשר בין אלטרואיזם לבין המוכנות לקבל לאור תיאורית ההתקשרות. MA שטרן יעל פרופ' ליאורה פינדלר
2003 הקשר בין העצמה,מיומנויות וערכים לבין עמדות כלפי AIV/AIDS בקרב עובדים סוציאלים ואחיות. Ph.D גרבר פנחס פרופ' חיה יצחקי
2003 השפעת העדר אב על התפקוד ההורי של בנים שגדלו ללא אבותיהם – יתומי צה"ל אבות לילדים בגיל הרך. Ph.D להמן שלומית פרופ' רחל לוי-שיף
2003 הקשר בין משתני תפקיד ושיתוף פעולה בין ארגונים לבין אפקטיביות בעבודה סוציאלית בקיבוצים. Ph.D מקרוס איילת פרופ' חיה יצחקי
2003 מודל רב מימדי לאיתור ילדים בסיכון: איתור סימפטומים התנהגותיים ביולוגיים וחברתיים דמוגרפים כמזהי סיכון של קיום התעללות בילדים. Ph.D פרחי משה פרופ' יונתן רבינוביץ
2003 הקשר בין תפקוד קוגנטיבי ותפקוד התנהגותי לבין משתנים אישיים, משפחתיים וסביבתיים. Ph.D שלזינגר תמר פרופ' יונתן רבינוביץ
2002 רמת הדחק של אמהות אומנות לילד עם פיגור שכלי והקשר שלה למשאביהן האישיים. MA אדם לילך