עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2002 הקשר בין תחושת העצמה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך לבין מידת מעורבותם והשתתפותם. MA חודטוב בתיה פרופ' חיה יצחקי
2002 הקשר בין סגנונות התקשרות לבין אופי היחסים בין אמהות לבנותיהן המתבגרות בקרב משפחות נשואות ומשפחות גרושות. MA ידוב (פסטרנק) מירב ד"ר שולמית אלבק
2002 תפישת הצוות את ביקורי המשפחות בבית האבות. MA יצחק נומי ד"ר שולמית אלבק
2002 הבדלים בבריאות הנפשית ובסגנון קבלת ההחלטות בין הפורשים מוקדם מהעבודה לבין הפורשים פרישה נורמטיבית. MA לוי יהודית פרופ' ליאת קוליק
2002 הקשר בין מיקוד שליטה ופחד מפני מוות אישי לבין התייחסותם של עו"סים להמתת חסד. MA מאור גוטמן סיגל ד"ר דוד ריבנר
2002 הקשר שבין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיי הנישואין לבין דיכאון אחרי לידה אצל נשים חרדיות. MA סירקין גליה ד"ר דוד ריבנר
2002 מעורבות הורים יהודים וערבים לבנים/בנות עם פיגור שכלי השוהים במעונות פנימייה: הקשר בינם לבין מאפייני הבן/הבת, מאפייני ההורים ומאפיינים תרבותיים. MA צומעי אילת ד"ר חיה שוורץ
2002 הקשר בין אינטימיות, כוח ותפיסה מגדרית ביחסי נישואים. MA קיטייציק דניאל פרופ' ליאת קוליק
2002 הסתגלותם האישית והחברתית של ילדים להורים גרושים מרקע חרדי וחילוני. MA קליין-בארט ענת ד"ר שולמית אלבק
2002 תפקיד סגנון ההתקשרות של אמהות כממתן או מזרז הפרעות התנהגות אצל צאצאיהן בעלי הפרעת קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות (ADD/H). MA קלמר-אדלר איילת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2002 הקשר בין הכשרת מתנדבים גמלאים לבין תחושת העצמה שלהם, מידת שביעות הרצון שלהם מהתנדבות והמחוייבות הארגונית. MA רודיך ורד פרופ' חיה יצחקי
2002 הקשר בין מודעות מינית אצל נשים לבין מידת סיפוקן מיחסי מין ושביעות רצונן מחיי הנישואין. MA שיוביץ-גורמן שירית ד"ר דוד ריבנר
2002 תלונות סומטיות, הערכה עצמית ותחושת רווחה בקרב עולי אתיופיה. MA שעיבי נצחיה ד"ר דוד ריבנר
2002 הקשר בין התנסות בשירות הלאומי לבין בחירת מקצוע. MA שפורן רויטל ד"ר שולמית אלבק
2002 רווחת נשים בדואיות במעבר חברתי- תרבותי. Ph.D אלעטאונה מג'יד ד"ר פרידריך פרי-קדם
2002 הקשר בין ערכים, העצמה, הדרכה ושיתוף תושבים לבין תפיסת אפקטיביות בעבודה קהילתית. Ph.D בוסטין עדנה פרופ' חיה יצחקי
2002 מודל צריכת שירותי בריאות נפש, ע"י נכי נפש באשפוז ובקהילה והקשר ביניהם: תרומת הרקע האישי, צרכי המשתמש ומשתנים אפשריים. Ph.D פלדמן דינה פרופ' יונתן רבינוביץ