עבודות תיזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/יתסמל מיון מנחה
2006 תרומת המשתנים הסביבתיים להסתגלות הילד בגיל הרך למסגרת חינוכית באזורי מצוקה. Ph.D אבגי מירב פרופ' חיה יצחקי
2013 תפקיד הסבות בקרב סבים וסבתות ערבים ויהודים בישראל: תרומתם של רמת הדיפרנציאציה האישית, הלכידות המשפחתית ויכולת ההסתגלות לשינויים. MA אבו עמשה חולוד פרופ' ליאורה פינדלר
2015 הקשר בין חשיפה לחולי ותמותה וטראומטיזציה משנית לבין צמיחה אישית ושביעות רצון מהחיים בקרב אנשי צוות רפואי בבית החולים – תפקידם הממתן של דיפרנציאציה של העצמי ותמיכה חברתית. MA אבו שרקייה סלאם פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2012 השפעות התרגום במהלך טיפול על מתורגמנים לשפת סימנים ישראלית. MA אבוגוב נועה
2008 שינוי מדיניות חברתית: הקשר בין מאפייני קואליציות לשינוי מדיניות חברתית לבין אפקטיביות התערבות הקואליציות. MA אביב ענבל
2011 צמיחה ומסוגלות הורית בקרב הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז: הקשר בין אינטליגנציה רגשית, תמיכה חברתית ותפיסת ההורים את ההתמודדות עם ילדיהם. MA אברבוך כהן אינה פרופ' ריקי פינצי-דותן
2002 רמת הדחק של אמהות אומנות לילד עם פיגור שכלי והקשר שלה למשאביהן האישיים. MA אדם לילך ד"ר דוד פורטוביץ
2006 בטחון בהתקשרות והפרעות אכילה: האפקט המיטיב של דמויות התקשרות על התפקוד הקוגנטיבי של נערות הסובלות מהפרעות אכילה. Ph.D אדמוני ש"י פרופ' מריו מיקולינסר
2009 הקשר בין אינטליגנציה רגשית וסגנונות התקשרות לבין תגובות רגשיות ויכולת אמפתית בהתמודדות במצבי לחץ. Ph.D אורינג-כהן רחל
2012 הקשר בין מאפייני אלימות, תחושת שליטה והורות, בקרב נשים מוכות. MA אלון ברלב מיכל פרופ' רחל דקל
2010 הערכת מוכנותם של מתבגרים בפנימיות וצרכיהם לקראת עזיבת המסגרת והיציאה לחיים עצמאיים. MA אליאל גב מיכל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 הקשר בין סגנון ההתקשרות, תקווה, חוללות עצמית, מחויבות ותמורות ממתן טיפול, לבין מעורבות בטיפול בבני זוג המאושפזים במחלקות גריאטריות סיעודיות. Ph.D אליהו אילה ד"ר חיה שוורץ
2014 הקשר בין התמכרות האב לסמים לתפקודה ההורי של האם וסיפוקה מההורות Ph.D אלמוג-עובדיה חני
2012 בין לקות לתפקוד של ילד עם שיתוק מוחי: תרומתם של אוריינטציית ההתקשרות, אופני מתן העזרה ושביעות הרצון מהנישואין של אמו Ph.D אלעד דינה
2002 רווחת נשים בדואיות במעבר חברתי- תרבותי. Ph.D אלעטאונה מג'יד ד"ר פרידריך פרי-קדם
2007 מחלת נפש של ילד כסוד משפחתי: הקשר בין גילוי הסוד, לבין רווחתה הנפשית של האם. MA אלקן מאיה פרופ' ורדה סוסקולני
2002 תגובות רגשיות של קב"נים/יות לאיום בהתאבדות של חייל. MA אלרון דרור פרופ' חיים גרנות
2011 הקשר בין תפקוד חינוכי והישגים לימודיים של חניכי פנימיות רווחה לבין מאפייניהם ותפקודם הרגשי וההתנהגותי. MA אלתרמן-שאשא יעל פרופ' רמי בנבנישתי
2009 ההבדל בין משתמשים לרעה בקנביס לבין מכורים לאופייטים בחרדה ובכמיהה לסם בעקבות גרייה תת סיפית לאור תאוריית יחסי אובייקט. MA אמסילי אורן ד"ר שרון רבינוביץ'-שנקר
2002 הורים לבנות גרושות: מצב רגשי ותפקודי לאחר גירושי הבת. MA אנקיסטר מיכל ד"ר שולמית אלבק
2013 חוויתם של ילדים שגורשו מגוש קטיף וצפון השומרון MA אנקרי יואב פרופ' נחמי באום
2009 הקשר בין חשיפה קודמת לאירועים טראומטיים, מסוגלות עצמית ותמיכה חברתית לבין תחושת המצוקה בקרב אנשים הפונים בבקשת עזרה נפשית. MA אפשטיין ריטה פרופ' ורדה סוסקולני
2016 התמודדות של רווקים מבוגרים בחברה הדתית לאומית עם איסורים מיניים MA אריאב מני פרופ' נחמי באום
2006 השפעת אזכור המוות ואזכור רגש חיובי על קבלה חברתית של מתבגרים עם נכויות - תפקידו של סגנון ההתקשרות. MA ארנפרוינד-הגר אחינעם פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2012 יחסי עובדים זרים מהפיליפינים עם זקנים בטיפולם, לאור תפיסתם את ערכי הטיפול בארץ מוצאם וחוויות הטיפול שלהם במשפחתם. MA אשכנזי אורנה פרופ' ליאת איילון