דרוש/ה עו"ס קהילתי לאגף הרווחה בעיריית יבנה

פרטים: 

דרגת המשרה: י' - ח'

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף שירותי רווחה

תיאור התפקיד:

  • איתור צרכים וקשיים של הקהילה.
  • יזום איסוף נתונים על מצבים חברתיים בקהילה.
  • עידוד מנהיגות שכונתית, ליווי, שילוב ושיתוף המנהיגות בפיתוח שירותים, פיתוח אחריות קהילתית של הפעילים השכונתיים.
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תיאום בתכנון פעולות קהילתיות.
  • קידום שיתוף פעולה עם הגורמים השונים בקהילה.
  • השתתפות בוועדות הגוי עירוניות בנושאי עבודה קהילתית.

הכישורים הנדרשים:

  • עובד/ת סוציאלי/ת - רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  • רצוי ניסיון בפיתוח שירותים קהילתיים
יצירת קשר: 

הצעת מועמדות יש להגיש לעיריית יבנה, אגף מינהל ומשאבי אנוש ת"ד 3 יבנה. בדוא"ל: leaa@yavne.muni.il או לפקס': 08-9433424 בצירוף מסמכים ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים, עד 24.8.17.

טל' לבירורים: 08-9439811/2

בקשות שתתקבלנה לאחר מועד 24.8.17 כאמור לא תובאנה בחשבון.