עו"ס לחוק הנוער - עיריית יבנה

פרטים: 

דרגת המשרה: ט' - ז'

היקף המשרה: 50% משרה

כפיפות ארגונית: מנהלת אגף שרותי רווחה

תיאור התפקיד:

  • קבלת דיווחים מגורמים שונים בקהילה לגבי ילדים בסיכון, טיפול בפניה.
  • בדיקת הפניות כולל קשר עם גורמים שונים בקהילה, מסגרות לינוכיות, משטרה, משפחת הקטין.
  • טיפול במקרה חירום של ילדים בסיכון כולל הוצאה למסגרת מוגנת חירומית בשעות לא שיגרתיות.

הכישורים הנדרשים:

  • עו"ס בוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית ומעלה
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  • מינוי לעו"ס לחוק הנוער - עדיפות
  • ניסיון בטיפול בילדים בסיכון ובמשפחותיהם - עדיפות

העבודה כרוכה בכוננויות בשעות הערב והלילה.

יציאה למקרי חירום.

יצירת קשר: 

הצעת מועמדות יש להגיש לעיריית יבנה, אגף מינהל ומשאבי אנוש ת"ד 3 יבנה. בדוא"ל: leaa@yavne.muni.il או לפקס': 08-9433424 בצירוף מסמכים ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים, עד 24.8.17.

טל' לבירורים: 08-9439811/2

בקשות שתתקבלנה לאחר מועד 24.8.17 כאמור לא תובאנה בחשבון.