פתיחת מחברת בקורס "עבודה ומגדר בעולם משתנה" / פרופ' ליאת קוליק

לסטודנטים שלום

פתיחת מחברות בקורס 76-577-01, פרופ' ליאת קוליק תתקיים בתאריך 20.8.17 בשעה 8:30.

המעוניינים להגיע לפתיחת מחברות מתבקשים לשלוח מייל ישירות למרצה ולציין מס' ת"ז ומס' מחברת.

לא ניתן להגיע ללא הודעה מראש. את ההודעה יש לשלוח עד 16.8.17.

המייל של המרצה:  kulikl@mail.biu.ac.il