פתיחת מחברות בקורס "שילוב המחקר בעבודת השדה" / פרופ' ליאת קוליק

פתיחת מחברת בקורס "שילוב המחקר בעבודת השדה" תתקיים בתאריך 24.7.17 בשעה 8:30 בבניין 213 (מקסיקו), חדר 216 (קומה שנייה).

סטודנטים שמעוניינים להגיע מתבקשים לשלוח לפרופ' קוליק בדוא"ל: liat.kulik@biu.ac.il את השם ומספר מחברת הבחינה עד לתאריך ה-20 ליולי.