מפגש היכרות עם תכנית ההכשרה למטפלים: זוגיות ומיניות בטיפול באנשים עם מוגבלויות - היחידה ללימודי המשך