ימים פתוחים באוניברסיטת בר-אילן

25/05/2017 - 09:00 - 16:00