יום פתוח לתארים מתקדמים

27/04/2017 - 17:00 - 20:00