יום הסטודנט ומופע סוף שנה

יום הסטודנט ומופע סוף שנה

א. יום הסטודנט יתקיים ביום שני, ד בסיון תשע"ז, 29.5.17. באותו יום הלימודים ייפסקו בשעה 14:00.

ב. מופע סוף שנה יתקיים ביום שלישי, י"ט בסיון תשע"ז, 13.6.17. באותו היום יופסקו הלימודים משעה 11:30 ועד לשעה 14:00.