!!! פרסום ציונים בתקופת המעבר למערכת החדשה !!!

פרסום ציונים: 

א. בתקופה המעבר בין המערכת הישנה לחדשה  יפורסמו ציוני הבחינות האמריקאיות באתר האוניברסיטה בכתובת: http://stuad.biu.ac.il/exams_scores  
אפשר יהיה להגיע לכתובת זו גם דרך אתר מנהל סטודנטים בלשונית שתתוסף "ציוני בחינות אמריקאיות". 

הציונים יפורסמו בקבצים לפי מספר קורס  כאשר בכל קובץ יוצגו כל הציונים לפי מספר נבחן (לא תעודת זהות)
כל סטודנט יוכל להכנס לאתר להקליד את מספר הקורס ולמצא את ציונו לפי מספר הנבחן שלו.

חשוב מאד שכבר מהבחינה הקרובה כל סטודנט ירשום לעצמו את מספר הנבחן הנמצא על השאלון האמריקאי שלו! 
ללא מספר זה, לא תהיה לנו שום דרך לאתר את הציון עד לאחר שהמערכת החדשה תעלה לאוויר.
אנא שימו לב לנקודה קריטית זו. אין לפנות למחלקות בעניין זה הן לא  תדענה מה שלא מפורסם באתר.

ב. ציוני בחינות פתוחות אפשר יהיה לראות דרך סריקת מחברות. בתקופת ביניים זו אתר המחברות הסרוקות יהיה פתוח לכלל הסטודנטים ללא תשלום. גם לסטודנטים שלא שילמו דמי רווחה.