טפסי הרשמה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

להורדת טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ח

 

תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל שני שלבים:

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לאוניברסיטה באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות.

2. יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה. 

 ≈ יש למלא את הטפסים ולשלוח ישירות למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לע"ס בדוא"ל בלבד לכתובת: harshama.swma@biu.ac.il. יש לשלוח את הטפסים לבית הספר תוך שבועיים מיום ההרשמה והתשלום לאוניברסיטה ≈