טפסי הרשמה לתואר שני לשנה"ל תשע"ח

להורדת טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ח

 

להורדת טפסי הרשמה למגמת שיקום ובריאות לשנה"ל תשע"ח

 

להורדת טפסי הרשמה למגמה טיפולית לשנה"ל תשע"ח

 

תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל שני שלבים:

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לאוניברסיטה באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות.

2. יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה. 

 ≈ יש למלא את הטפסים ולשלוח ישירות למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לע"ס בדוא"ל בלבד לכתובת: harshama.swma@biu.ac.il. יש לשלוח את הטפסים לבית הספר תוך שבועיים מיום ההרשמה והתשלום לאוניברסיטה ≈