טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ח

טפסי הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשע"ח

- טופס פרטים אישיים ומקצועיים     

שאלון אישי

- המלצה מממונה בעבודה *     

- המלצה ממדריך נוכחי

- המלצה מחבר סגל באקדמיה (מיועד למי שסיים את לימודיו בשלוש השנים האחרונות)   

* אם הממונה והמדריך הם אותו אדם עליו למלא את שתי ההמלצות (ממונה ומדריך), ובנוסף חובה להמציא חוות דעת נוספת (לדוגמא ממדריך או ממונה קודם).

≈ יש להעביר את ההמלצות לממליצים והם ישלחו אותן ישירות לביה"ס לע"ס. נא לשלוח בדוא"ל בלבד לכתובת: harshama.swma@biu.ac.il ולרשום בשורת הנושא את שם המועמד

הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה (הרשמה לאוניברסיטה ושליחת טפסים בדוא"ל לביה"ס) ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים, שאלון אישי והמלצות).