הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: