ד"ר שגית לב

ד"ר
סגל הוראה במכללה החרדית בירושלים
ד"ר שגית לב
דוא"ל: 

קורות חיים

השכלה

2016-2012 - לימודי דוקטורט בביה"ס לעבודה סוציאלית

2011-2008 - לימודי תואר שני במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר

1999-1996 - לימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן

 

שפיטה

2014- Ageing & Society

2015- British Journal of Social Work

 

מלגות ומענקי מחקר

2010 - מענק מחקר מטעם מאיירס-ג'וינט- מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה, ומאשל- האגודה לתכנון ולפתוח שירותים למען הזקן בישראל.

2012 - מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

פירסומים

Lev, S., & Ayalon, L. Moral distress among long term care social workers: Questionnaire validation- Accepted for publication in Research on Social Work Practice.

Lev, S., & Ayalon, L. (2016). Coping with the obligation dilemma: Prototypes of social workers in the nursing home. British Journal of Social Work, 46, 1318–1335.

Ayalon, L., Lev, S., Green, O., & Nevo, U. (2016). A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment. Age and ageing, 45(2), 216-227.

Lev, S. & & Ayalon, L. (2015). Running between the Raindrops: The Obligation Dilemma of the Social Worker in the Nursing Home. Health & Social Work, 40(1), 10-18.

Ayalon, L., Lev, S., & Rotstein, A. (2014). Who Will Take Care of Me? Perceptions and Expectations of Future Long-Term Care Needs Among Middle-Aged and Older Israelis. Seniors Housing & Care Journal, 43.

לב, ש., ואיילון ל. (2014). מודל דילמת המחויבות של עובד סוציאלי במוסד סיעודי. חברה ורווחהל"ד (2) 259-279.

הצגה בכנסים

Lev, S., Wurm, S.&  Ayalon, L. (June, 2016). Origins of Ageism at the Individual Level. Paper presented as part of the COST meeting Cohesion - Ageism from a Multi-national, Interdisciplinary Perspective. Tel-Aviv, Israel.

Lev, S. (April, 2016). The development and content validation of a questionnaire to assess moral distress among social workers in long term care facilities. Advancing the study of ageing through innovative methodologies conference. Chester, England. 

Lev, S. & Ayalon, L. (Februar, 2016). Development and validation of a questionnaire to assess moral distress among social workers in long term care facilities. The annual meeting of Israeli Gerontological Society Tel Aviv, Israel

Deusdad, B. & Lev, S. ( June, 2015). The illusion of de-institutionalization through long-term care policies.   Paper presented as part of the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Lund, Sweden.

Lev, S. & Pace, C. ( October, 2015). Realities of LTC strategies in services for older adults in the Mediterranean: an illusion of deinstitutionalization.   Paper presented as part of the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Reggio Calabaria, Italy.

Lev, S. (March, 2014). "The obligation dilemma of the social worker in the nursing home in the light of the privatization process in Israel". Paper presented as part of the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Barcelona, Spain.

 Lev, S. (March, 2014). "The obligation dilemma of the social worker in the nursing home in the light of the privatization process in Israel". Paper presented as part of  the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Barcelona, Spain.

Lev, S. & Ayalon, L. (January, 2014). "The obligation dilemma in nursing home: A theoretical model". Paper presented at the annual meeting of Israeli Gerontological Society Tel Aviv, Israel.

Lev, S. & Ayalon, L. (March 2012). " The obligation dilemma of the social worker in the nursing home". The annual meeting of Israeli Gerontological Society Tel Aviv, Israel; (January 2014) National Conference, Social Work in Health Care Systems, Jerusalem, Israel; (November 2015) National conference of Social Workers, Tel-Aviv ,Israel.  

קורסים

7631505 - שיטות התערבות עם הפרט 2