ההרשמה לכל תכניות הלימודים של ביה"ס לעבודה סוציאלית לשנה"ל תשע"ז הסתיימה